UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2018 Ocak-Şubat Dönemi Stajyerlerine Sertifikalarını Verdi

2.3.2018

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulunun 16 Haziran 2015 tarihli oturumunda alınan karar gereğince; UNESCO ile ilişkilendirilebilecek alanlarda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla UNESCO Türkiye Millî Komisyonunda stajyerlik yapmalarına ilişkin 2015 yılı Ağustos ayında “UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Staj Programı” başlatılmıştır. 2018 Ocak-Şubat dönemi için internet sayfasında verilen ilân üzerine Komisyona iletilen başvurular, ilgili Yönergede belirtilen şartlara uygunluk açısından incelenmiş ve kriterleri sağlayan adaylarla 5 Ocak 2018 tarihinde jüri tarafından bir mülakat yapılmıştır. Mülakatta başarılı bulunan adayların tarihler açısından uygunluklarına göre Millî Komisyonda staj yapması kararlaştırılmıştır. Buna göre Utku Cenan YILDIRIM 9 Ocak 2018 – 5 Şubat 2018, Ebru ARAS 12 Ocak 2018 – 8 Şubat 2018, Beyza UNGAN 17 Ocak 2018 – 13 Şubat 2018, Pınar TOPAL ile Müberrem Berna BAYDAR ise 5 Şubat 2018 – 2 Mart 2018 tarihleri arasında UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun Staj Programını başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır.