UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2016 OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ

22.2.2016

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu’nun 16 Haziran 2015 tarihli oturumunda alınan karar gereğince; UNESCO ile ilişkilendirilebilecek alanlarda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda stajyerlik yapmalarına ilişkin Sekretarya tarafından “UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Staj Yönergesi” hazırlanmış ve 2015 yılı Ağustos ayında “UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Staj Programı” başlatılmıştır.

2016 Ocak-Şubat dönemi için internet sayfasında verilen ilân üzerine Komisyona gönderilen başvurular, bu Yönergede belirtilen şartlara uygunluk açısından incelenmiş ve kriterleri sağlayan adaylarla 8 Ocak 2016 tarihinde Mülakat Jürisi tarafından bir mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakatın ardından staj yapmaya uygun görülen, Ayşe Burcu ATAMAN, Elif ÖZKOÇ, Kerime KÖFÜNYELİ ve Sıla GÖKMEN 11 Ocak- 5 Şubat 2016 tarihleri arasında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda staj eğitimi almış ve staj raporlarını UTMK Sekretaryasına sunmuştur.

Stajyerler, 20 (yirmi) iş günü süreli staj eğitimini başarıyla tamamlayarak, UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ tarafından verilen Staj Sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır.