UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi 10. Oturumu Namibya’nın başkenti Windhoek’te çalışmalarını tamamladı. Türkiye Başkan Yardımcılığı ve Rapotörlük Görevine getirildi.

30.11.2015

Toplantının 20 maddeden oluşan Gündemi 30 Kasım 2015 tarihinde 10. COM 2-9 maddeleri kabul edildi, 1 Aralık 2015 tarihinde 10.a maddesini oluşturan Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine sunulan unsurlara ilişkin görüşmelere geçildi. 2 Aralık 2015 tarihinde ise 10.b maddesini oluşturan İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine sunulan unsurlar ve 10.c maddesinde ise Uluslararası Yardım Taleplerine ilişkin dosyalar görüşüldü. Bu gündem maddelerinde Türkiye karar tasarısı veya değişiklik önerisi vererek aktif katılım sağladı. Görüşmeler sonrasında 23 yeni unsur İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine, 5 unsur Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydedildi, 1 Uluslararası Yardım Talebi kabul edildi. 03 ve 04 Aralık 2015 tarihlerinde Gündemin diğer konuları görüşüldü. Buna göre 11. Hükûmütler Arası Komite toplantısının Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da yapılmasına, başkan yardımcılıklardan birine ve raportörlüğe Türkiye’nin getirilmesine karar verildi.

Komitenin 1 Aralık 2015 günü gerçekleşen oturumundan sonra, UNESCO Nezdinde Daimi Temsilciliğimiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkı ve destekleriyle UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Windhoek Büyükelçiliğimiz tarafından düzenlenen resepsiyonda somut olmayan kültürel miras uzmanları ve devlet temsilcileri bir araya geldi. Resepsiyonda İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilen miras unsurlarımızı yansıtan fotoğraflar sergilendi ve somut olmayan kültürel miras üzerine Millî Komisyon yayınları katılımcılarla paylaşıldı. Gerek sergi gerekse yayınlar başta uzmanlar olmak üzere katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Bu kapsamda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun ev sahipliğinde 1 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “ Somut Olmayan Kültürel Miras ve Örgün ve Yaygın Eğitim Türkiye ve Afrika Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı Raporunun İngilizce ve Fransızca versiyonu misafirlerle paylaşıldı. Bu toplantının ikincisinin 2016 yılında gerçekleştirilmesine yönelik UTMK kararı duyuruldu.
Windhoek Büyükelçisi Deniz Çakar, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ve UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Hüseyin Avni Botsalı açılışta yaptıkları konuşmalarla resepsiyonun amaç ve önemini vurguladılar.