UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO 38. Genel Konferansı 18 Kasım 2015 tarihinde sona erdi

18.11.2015

UNESCO 38. Genel Konferansı; 37. Genel Konferans Başkanı Hao Ping, Yürütme Kurulu Başkanı Mohamed Sameh Amr ve UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın açış konuşmaları ile 3-18 Kasım 2015 tarihlerini kapsayan çalışmalarına Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Genel Merkezi’nde başladı.
İki yılda bir gerçekleştirilen UNESCO Genel Konferansı, UNESCO üyesi devletlerin ulusal beyanlarının yer aldığı Genel Politika Görüşmeleri; Genel Direktör ve Yürütme Konseyi Başkanı Dönem Raporları; UNESCO’nun görev alanına giren komitelerin faaliyet raporları ve geleceğe dönük stratejik hedef ve programlarını içeren toplantıları; UNESCO reformu, bütçesi ve programının, eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim sektörlerinin gelecek dönem çalışmalarının görüşüldüğü, gündem konularının karara bağlandığı Komisyon ve Komite toplantılarını kapsamaktadır.
UNESCO’nun kuruluşunun 70. Yıldönümü vesilesiyle, kuruluş gününe tekabül eden 16 Kasım 2015 gününü de kapsayacak şekilde 16-18 Kasım 2015 tarihlerinde dünya liderlerinin katılımıyla Liderler Forumu düzenlendi. Genel Konferanslar kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen Forumu takiben kapanış oturumuyla 38. Genel Konferans 18 Kasım 2015 günü son buldu.
Genel Konferansta Türkiye’yi 6 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Ulusal Beyanını da gerçekleştiren Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI, heyet başkanı olarak temsil etti. Heyette UNESCO Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik, Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diploması Genel Müdürü Lale Ülker ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Dünya Miras Komitesi Başkanı Gürcan Türkoğlu ve Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ziya Yediyıldız’ın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu üyeleri, uzmanlar ve Genel Sekreterlik uzmanları yer aldı.
2 Kasım 2015 Perşembe günü devam etmekte olan UNESCO 38. Genel Konferansı kapsamında Adaylıklar Komitesinde Uluslararası/ Hükûmetler Arası Komite ve Konsey seçimleri yapıldı.
Türkiye Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Devletlerinin bulunduğu birinci grupta aşağıdaki Uluslararası/Hükûmetler Arası Komite ve Konseylere seçildi:
- İnsan ve Biyosfer Programı (MAB) Uluslararası Eşgüdüm Konseyi
- Sosyal Değişimlerin Yönetimi Programı (MOST) Hükûmetler Arası Konseyi
 
 
- Beden Eğitimi ve Spor (CIGEPS)Hükümetler Arası Komitesi
- Kültürel Varlıkların Ait Oldukları Ülkelere İadesinin Teşviki Hükûmetler Arası Komitesi (ICPRCP)
 
11 Kasım 2015 tarihinde ise UNESCO Yürütme Kurulu Seçimleri için kurulan sandıklarda kapalı oylama sistemiyle seçimler gerçekleştirildi. Oy hakkına sahip devletlerin katıldığı seçimlerde aşağıdaki sonuçlar alındı. 38. Genel Konferans Başkanı tarafından açıklanan sonuçlarına göre, 2015-2019 yılları için seçilen üye devletler aşağıda sunulmuştur.
Türkiye ise, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Sayın Nabi AVCI’nın 38. UNESCO Genel Konferansı Genel Kuruluna hitaben yaptığı konuşmada da ifade edildiği üzere 2017-2021 yılları için UNESCO Yürütme Kuruluna adaydır.
Grup I - Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Devletleri
1.Fransa
2.Yunanistan
3.İtalya
4.İspanya
5.Birleşik Kırallık
6.Amerika Birleşik Devletleri
Grup II - Doğu Avrupa Devletleri
1.Litvanya
2.Rusya Federasyonu
3.Sırbistan
4.Slovenya
Grup III - Latin-Amerika ve Karayip Devletleri
1.Brezilya
2.Haiti
3.Meksika
4.Nikaragua
5.Paraguay
Group IV - Asya ve Pasifik Devletleri
1.İran İslam Cumhuriyeti
2.Malezya
3.Pakistan
4.Kore Cumhuriyeti
5.Sri Lanka
6.Vietnam
Group V (a) (Afrika Devletleri)
1.Kamerun
2.Fildişi Sahilleri
3.Gana
4.Kenya
5.Nijerya
6.Senegal
7.Güney Afrika
Group V (b) (Arap Devletleri)
1.Lübnan
2.Umman
3.Katar
4.Sudan