UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

“UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun Kuruluşunun 70. Yılında UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri 4. İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi.

20.6.2019

20 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da, “UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun Kuruluşunun 70. Yılında UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri 4. İstişare Toplantısı” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından yıllık olarak gerçekleştirilen UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri İstişare Toplantılarında; ulusal düzeyde farkındalığın ve programın görünürlüğünün artırılması, programın Türkiye’deki durumunun ve geleceğinin tartışılması, Kürsülerin kendi aralarında ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ile işbirliği imkânlarının güçlendirilmesi ve Kürsü kurma girişiminde bulunan üniversitelerle deneyim paylaşımında bulunulmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yılki teması kültür olan toplantıya Güneydoğu Avrupa ülkelerinde bulunan kültür Kürsüleri de davet edilmiştir.

Toplantının açılış konuşmalarını sırasıyla; UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Sayın Mustafa SEVER, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Öcal OĞUZ ve Yükseköğretim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sayın Mehmet ŞİŞMAN gerçekleştirmişlerdir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ahmet Erman ARAL, “Dünyada UNITWIN/UNESCO Kürsüleri” başlığı altında bir sunum yapmıştır. Ardından, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL, Acil Durumlarda Kültürel Miras ve UNESCO konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir.

Toplantının ilk oturumunda sırasıyla; Sofya Kütüphane Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi Kütüphane Çalışmaları, Eğitim ve Kültürel Mirasta Bilgi ve İletişim Teknolojileri UNESCO Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Roumen NIKOLOV, Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi Kültürlerarası Çalışmalar ve Araştırma UNESCO Kürsüsü Başkanı Dr. Lidija GEORGIEVA, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Bütünleşik İmalat UNESCO Kürsüsü Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Orhan İlker KOLAK, Maltepe Üniversitesi Felsefe ve İnsan Hakları UNESCO Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Ioanna KUÇURADİ, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi UNITWIN Ağı Temsilcisi Ceyda ÖZTOSUN, Kadir Has Üniversitesi Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı: Yeni Medya ve Katılım UNESCO Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Yonca ERKAN, İstanbul Aydın Üniversitesi Kültürel Diplomasi Yönetişim ve Eğitim UNESCO Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Celal Nazım İREM, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Göç UNESCO Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Ayselin YILDIZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüsü Temsilcisi Doç. Dr. Selcan GÜRÇAYIR TEKE ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanı Serhan ADA Kürsülerinin çalışmaları hakkında bilgi vermişlerdir.

Öğleden sonra gerçekleşen oturumda katılımcılar çalışma gruplarına ayrılarak, dağıtılan Çalıştay sorularına cevap vermiş; acil durumlarda kültürel mirasın korunması konusunda Kürsülerin rolü, Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri kapsamında Kürsü çalışmaları ve üniversiteler arası işbirlikleri konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un moderatörlüğünü yaptığı toplantının kapanış oturumunda ise, grup moderatörleri kendi gruplarının görüş ve değerlendirmelerini dile getirmişlerdir.


Fotoğraf Galerisi için Tıklayınız