UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 27. Dönem Genel Kurulu 12 Mayıs 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi

12.5.2018

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVII. Dönem Genel Kurulu 12 Mayıs 2018 tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemalettin Salonunda gerçekleştirilmiştir. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVII. Dönem Genel Kurulu 2018-2022 yılları arasında görev yapacak XXVIII. Dönem Genel Kurul üyelerinin yanı sıra, XXVII. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerini seçmiştir. Ayrıca dört yıllık dönemde Millî Komisyon bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bütçe ve denetim kurulu raporları ile faaliyet raporları Genel Kurula sunularak ibra edilmiştir.

Millî Komisyon Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Dr. İsmet YILMAZ’ın yaptığı Genel Kurula UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Önceki Başkanı Eskişehir Milletvekilî Prof. Dr. Nabi AVCI, XXVI. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ibrahim USLAN, UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay CENGİZER, XXVI. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ve XXVII. Dönem Genel Kurul Üyelerinin yanı sıra, Millî Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığından gözlemciler ile UTMK Genel Sekreterlik personeli katılmıştır.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başlayan Genel Kurulun sabah oturumunda Millî Eğitim Bakanı Dr. İsmet YILMAZ Başkanlığında Başkanlık Divanı oluşturulmuştur. Yapılan önerileri değerlendiren Genel Kurul, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf TEKİN (Başkan Vekili), Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf BÜYÜK (Başkan Vekili), Prof. Dr. Mustafa SAFRAN (Kâtip), Dr. Öğr. Üyesi Dilek TÜRKYILMAZ (Kâtip)’dan oluşan Divanı belirlemiştir.

Daha sonra Yönetim Kurulunu temsilen Millî Komisyon Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ tarafından dört yıllık faaliyetlere ilişkin Başkanlık Sunumu ve raporları ile Denetim Kurulunu temsilen Mehmet BİRDAL tarafından bütçe ve denetim kurulu raporları sunulmuş ve her iki rapor da oy birliğiyle ibra edilmiştir. Sunumların ardından XXVIII. Dönem Genel Kurul Üyelerini belirlemek üzere gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılan seçimlere geçilmiştir.

Sabah oturumunda gerçekleştirilen oylama sonrasında seçilen XXVIII. Dönem Genel Kurul Üyeleri, Divan Başkan Vekili Doç. Dr. Yusuf TEKİN tarafından açıklanmıştır. Buna göre XXVIII. Dönem Genel Kurul Üyeleri aşağıdaki şekliyle oluşmuştur:

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XVIII Dönem Genel Kurul Üyeleri

 1. Diğer Kamu Kuruluşları:
 • Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
 • Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Yunus Emre Enstitüsü
 • Maliye Bakanlığı
 • Orman ve Su işleri Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
 1. Yükseköğretim Kurumları

Temel Bilimler

 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 • Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (Bilgisayar Destekli Üretim Mühendisliği UNESCO Kürsüsü)
 • Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Mekatronik Mühendisliği UNESCO Kürsüsü)
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Eğitim

 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
 • Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Kültür

 • Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü)
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi (Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü)
 • Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı: Yeni Medya ve Toplumsal Katılım UNESCO Kürsüsü)
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri

 • Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi (Felsefe ve İnsan Hakları UNESCO Kürsüsü)
 • Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü)
 • İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Sürdürülebilir Barış İçin Eğitim Kürsüsü)
 • Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Uluslararası Göç Kürsüsü)

İletişim

 • Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi
 1. Özel Kuruluşlar
 • İstanbul Kültür Sanat Vakfı  (IKSV)
 • Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü
 • Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi
 • Jeolojik Mirası Koruma (JEMİRKO) Derneği
 • Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF- Türkiye)
 • Türk Dünyası Vakfı
 • Mili Eğitim Vakfı
 • Avrasya Yazarlar Birliği
 • Yıldız Sarayı Vakfı
 1. Tanınmış Kişiler

Eğitim

 • Prof. Dr. Hasan BACANLI
 • Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

Temel Bilimler

 • Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ
 • Prof. Dr. Zeki KAYA

Kültür

 • Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
 • Prof. Dr. Mustafa İSEN

İnsan ve Toplum Bilimleri

 • Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ
 • Doç. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ

İletişim

 • Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR
 • Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK

Genel Kurulun öğleden sonraki oturumunda, XXVII. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri seçimleri yapılmıştır. Gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan seçim sonuçları Divan Başkanı Sayın TEKİN tarafından açıklanmıştır. Seçilen ve Millî Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından atanan üyelerle Gazi Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda bir araya gelen XXVII. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantılarında Başkan ve Başkan Vekillerini seçmiştir. Buna göre UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVII. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, Başkan Vekilleri Büyükelçi Deniz ÇAKAR ve Doç. Dr. M. Akif KİREÇCİ olarak seçilmiştir. Atanan üyelerle birlikte yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluşmuştur:

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XVII. Dönem Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ,

Başkan Vekilleri: Büyükelçi Deniz ÇAKAR, Doç. Dr. M. Akif KİREÇCİ

Üyeler: Doç. Dr. Adnan BOYACI, Ali MASKAN, Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR, Dr. Fatih Cemil ÖZBUĞDAY, Funda KOCABIYIK, H. Ziya TAŞKENT, Prof. Dr. Hasan BACANLI, Dr. Murat ÇAĞLAYAN, Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, Prof. Nizamettin KAZANCI, Yusuf BÜYÜK, Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU olarak seçilmiştir.

 


Fotoğraf Galerisi için Tıklayınız