UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

25. ve 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi ERSOY, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat TÜRK ve Rektör Yardımcısı Alpaslan DAYANGAÇ’ın UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Ziyareti

18.9.2019

25. ve 26. Dönem MHP Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi ERSOY, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat TÜRK ve Rektör Yardımcısı Alpaslan DAYANGAÇ 18 Eylül 2019 tarihinde UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’u makamında ziyaret etti. Nezaket ziyareti sırasında 28 Kasım 2018 tarihinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilen ‘Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği’ unsuruna ilişkin farkındalık arttırıcı olası işbirlikleri görüşüldü ve bilgi paylaşımında bulunuldu.

Osmaniye’nin somut olmayan kültürel mirasları konusunda çeşitli istişarelerin de görüşüldüğü ziyaretin sonunda Sayın OĞUZ tarafından Sayın ERSOY, Sayın TÜRK ve Sayın DAYANGAÇ’a kuruluşunun 70. yılı vesilesiyle Millî Komisyon yayınlarından oluşan bir set hediye edildi.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında