UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, TÜRKPA bünyesinde gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Yasama Uyumlaştırma Çalıştayına katıldı.

31.10.2019

30-31 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ev sahipliğinde ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu bünyesinde “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması ve Turizm Alanında Ortak Mevzuat Geliştirilmesi” konulu Yasama Uyumlaştırma Çalıştayı gerçekleşti.

Ev sahipliğini İstanbul Milletvekili Sayın İsmet UÇMA’nın üstlendiği, açılış konuşmalarını Eskişehir Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek MAMAYUSUPOV, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Sayın Günay EFENDİYEVA ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un yaptığı toplantıya, UTMK’dan SOKÜM Mevzuatına İlişkin Alt Çalışma Grubu Başkanı Sayın Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN’ün yanı sıra TÜRKPA Genel Sekreterliği, Üyesi Ülke temsilcileri, akademisyenler ve ilgili Bakanlık uzmanları katıldı.

Prof. Dr. Nabi AVCI’nın yönettiği birinci oturumda somut olmayan kültürel mirasın tanımı ve SOKÜM üzerine yapılan/yapılması planlanan uluslararası çalışmalar gündeme geldi. TÜRKPA Genel Sekreteri Sayın MAMAYUSUPOV’un yönettiği ikinci oturumda ise SOKÜM üzerine kanun yasa tasarısı süreci, sorunları ve çözümleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Çalıştay, Turizm Yasa Taslağının görüşülmesi ve katılımcıların teklif üzerine görüş ve önerileriyle son buldu.

Çalıştay çıktıları dikkate alınarak hazırlanacak, “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması” ve “Turizm” konulu model yasa taslaklarının Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu'na sunulacağı bildirildi.

 


first img first img first img first img