UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Türkiye’deki Onüçüncü UNESCO Kürsüsü Maltepe Üniversitesi’nde kuruldu.

6.11.2019

25 Ekim 2019 tarihinde Maltepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür UNESCO Kürsüsü’nün açılışı gerçekleştirilmiştir.

Törenin açılış konuşmalarında, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Direktörü Saniye Gülser CORAT yer almıştır. Sayın CORAT konuşmasında, UNESCO’nun mesajının açık olduğunu; gençlere eşitlik, hoşgörü, saygı ve diyaloga olan bağlılığın öğretilmesi gerektiğini; UNESCO’nun genç kadınları ve erkekleri güçlendirerek, herkes için sürdürülebilir barış ve eşitliği korumak ve yeniden inşa etmek için şiddete karşı kalıcı, derin ve hümanist bir direniş gösterdiğini belirtmiştir. Aynı zamanda, kimsenin diğerlerinden nefret etmekle doğmadığını, büyürken genç erkeklerin ve giderek genç kadınların, ayrımcılık yapmayı ve hatta nefret etmeyi öğrendiklerini ifade etmiştir.

Başkanlığını Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya ŞİMGA’nın yapacağı Kürsünün açılışında ayrıca; Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe SAKTANBER ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu UNESCO Uzmanı Esra HATİPOĞLU AKSOYOĞLU yer almıştır.

UNESCO Genel Merkezi’nin konuyla ilgili haberine https://en.unesco.org/news/maltepe-university-new-unesco-chair-gender-equality-and-culture adresinden ulaşılabilir.

UNESCO tarafından 1992 yılında kurulan “UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri Programı”nın temel amacı, uluslararası düzeyde üniversitelerarası işbirliğini sağlamak ve UNESCO’nun eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler, kültür ve bilgi ve iletişim gibi yetki alanlarıyla ilgili önceliklerinde üniversitelerde UNESCO farkındalığını yaratmaktır. Program tüm dünyada 700'den fazla yükseköğretim ve araştırma kurumunu içermektedir.

2010 yılına kadar ülkemizde yalnızca 3 UNESCO Kürsüsü bulunmaktayken, 2019 yılı itibariyle bu sayı 14’e çıkmıştır. Aşağıda hâlihazırda ülkemizde bulunan UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri yer almaktadır:

 1. Maltepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür UNESCO Kürsüsü (2019)
 2. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Kalkınma için Biyoteknoloji ve İnovasyon UNESCO Kürsüsü (2019)
 3. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü (2018)
 4. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü (2017)
 5. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Göç Kürsüsü (2016)
 6. İstanbul Aydın Üniversitesi Sürdürülebilir Barış için Eğitim Kürsüsü (2016)
 7. Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü (2016)
 8. Giresun Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Kadınların Güçlendirilmesi Kürsüsü (2016)
 9. İstanbul Aydın Üniversitesi Kültürel Diplomasi Yönetişim ve Eğitim UNESCO Kürsüsü (2015)
 10. Kadir Has Üniversitesi Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı: Yeni Medya ve Katılım UNESCO Kürsüsü (2015)
 11. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi UNITWIN Ağı (2012)
 12. Maltepe Üniversitesi Felsefe ve İnsan Hakları UNESCO Kürsüsü (2009)
 13. Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Destekli Üretim Mühendisliği UNESCO Kürsüsü (1997)
 14. Boğaziçi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği UNESCO Kürsüsü (1993)