UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO 40. Genel Konferansı 27 Kasım 2019 tarihinde çalışmalarını tamamladı

28.11.2019

UNESCO 40. Genel Konferansı, 12 Kasım 2019 tarihinde çalışmalarına Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Genel Merkezinde çalışmalarına başlamıştı.

İki yılda bir gerçekleştirilen UNESCO Genel Konferansı, UNESCO üyesi devletlerin ulusal beyanlarının yer aldığı Genel Politika Görüşmeleri; Genel Direktör ve Yürütme Kurulu Başkanı Dönem Raporları; UNESCO’nun görev alanına giren komitelerin faaliyet raporları ve geleceğe dönük stratejik hedef ve programlarını içeren toplantıları; UNESCO reformu, bütçesi ve programının, eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim sektörlerinin gelecek dönem çalışmalarının görüşüldüğü, gündem konularının karara bağlandığı Komisyon ve Komite toplantılarını kapsamaktadır.

22 Ekim 2019 tarihinde UNESCO Yürütme Kurulu’nda gerçekleştirilen 40. Genel Konferans Başkanlığı oylamasını İspanyol rakibi karşısında kazanan Büyükelçi Ahmet Altay CENGİZER; bu seçimin 40. Genel Konferansta onaylanması ile birlikte oybirliğiyle UNESCO 40. Genel Konferans Başkanı seçildi

UNESCO 40. Genel Konferansı Türkiye heyetinde, 13 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Ulusal Beyanını da gerçekleştiren Millî Eğitim Bakanı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Genel Kurul Başkanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK’un başkanlığında; UNESCO Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Ahmet Altay CENGİZER, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim KIRAN, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül ÖZKAN YAVUZ, Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim YÜKSEL, Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu EYİSOY DALKIRAN, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan BOYACI, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. H. Ziya TAŞKENT, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ ve UTMK Başkan Vekili Prof. Dr. M. Akif KİREÇCİ’nin yanı sıra UTMK Yönetim Kurulu Üyeleri, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve UTMK Genel Sekreterlik uzmanları yer aldı.

UNESCO 40. Genel Konferansı kapsamında 19 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Kültür Bakanları Forumunda Türkiye’yi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül ÖZKAN YAVUZ temsil etti. Sayın ÖZKAN YAVUZ, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam için kültür yatırımı ve yaratıcılık temalı panelde yer alarak, kültüre yatırımın sadece ekonomik kalkınma için değil aynı zamanda geleceğe de yatırım olduğunu vurguladı.  UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında yer alan şehirler ve özellikle İstanbul ve Gaziantep’in turizme katkılarından bahseden Sayın ÖZKAN YAVUZ, Dünya Miras Listesinde yer alan miras alanlarının turizm için öneminin altını çizdi.

40. Genel Konferansın 14 Kasım 2019 tarihli oturumunda İdari ve Mali İşler (APX) Komisyonu’nda 2020-2021 yılı için 59 Anma ve Kutlama Yıl Dönümü kabul edildi. Bu kapsamda, 2020 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan,  Kazakistan,  Kırgızistan, Moğolistan ve Özbekistan’ın desteğiyle Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü; 2021 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü; Azerbaycan,  Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan’ın desteğiyle Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü; Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle İran ve Azerbaycan ile ortak dosya olarak Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alındı.

UNESCO 40. Genel Konferansı kapsamında 21 Kasım 2019 tarihinde Adaylıklar Komitesinde Uluslararası/Hükûmetler Arası Komite ve Konsey seçimleri yapıldı. Türkiye, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Devletlerinin bulunduğu birinci grupta 2019-2023 dönemi için İletişimin Gelişimi Uluslararası Programı (IPDC) Hükûmetler Arası Konseyine seçildi.

UNESCO 40. Genel Konferansı, Komisyon raporlarının kabulünün gerçekleştirildiği oturumları müteakiben kapanış oturumuyla 27 Kasım 2019 tarihinde son buldu.

Konferans sunumları ve Komisyon raporları Türkçeye çevrilerek ilgili kurumlarla ve kamuoyuyla önümüzdeki süreçte paylaşılacaktır.