UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Karagöz’ün Güncel Durumu İstişare Toplantısı

19.12.2019

Türk mizah anlayışının, estetik değerlere göre biçimlendirilen ve geliştirilen kültürel belleğin, çeşitliliğin ve zenginliğin önemli bir ifadesi ve geleneksel gösteri sanatlarının önemli dalı olan Karagöz, 2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir. Öte yandan UNESCO’nun 1994 yılından beri uygulamakta olduğu bir çeşit ulusal envanter sistemi olan ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ Programı kapsamında Türkiye’de de geleneğin güçlü temsilcileri Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilmiştir. Gerek Yaşayan İnsan Hazineleri Programı gerekse Yerel ve Ulusal Envanter Sistemleri Karagöz’ün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından Kuruluşunun 70. yıl dönümü ve Karagöz’ün UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilişinin 10. yıl dönümü vesilesiyle 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde Karagöz’ün yaşamaya devam ettiği merkezlerden biri olan Bursa’da; Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, UNESCO Akreditasyonlu Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği ve AHBV Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüsü işbirliğiyle Karagöz’ün Güncel Durumu İstişare Toplantısı gerçekleştirmiştirilmiştir. Toplantıda; geleneğin korunmasına, yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik UNESCO süreçlerinin etki, katkı ve sonuçlarının tartışılmasının yanında, eş zamanlı olarak Karagöz’ün listeye girişinin Sözleşmenin görünürlüğüne olan etkisinin değerlendirilmesi ve geleceğe dönük eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Karagöz’ün Güncel Durumu İstişare Toplantısı, 19 Aralık 2019 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Serkan Emir ERKMEN, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ, Bursa Belediye Başkan Vekili Ahmet YILDIZ, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa GÜNDOĞAN’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Anılan toplantıya ayrıca UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Karagöz sanatçıları, doktora, yüksek lisans ve lisans düzeyinde çok sayıda öğrenci ve basın mensupları katılmıştır.

Toplantının ikinci oturumunda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ve Karagöz’ün güncel durumu akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Karagöz sanatçıları tarafından Karagöz’ün İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydının UNESCO’nun amaç ve prensiplerinin hayata geçirilmesindeki yeri; Karagöz’ün korunmasında, yaşatılmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında ve geleneğin görünürlüğünün arttırılmasında Listeye kaydının rolü; derleme, araştırma, belgeleme, koruma, geliştirip güçlendirme ve yeniden canlandırması gibi korumaya yönelik süreçler; unsura yönelik farkındalığın arttırılmasında sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün rolü hususlarında değerlendirilmelerde bulunulmuştur.


first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img