UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

“Geleneksel Sohbet Toplantıları’nın Güncel Durumu” İstişare Toplantısı

28.10.2020

Geleneksel Sohbet Toplantıları, 2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir. Öte yandan UNESCO’nun 1994 yılından beri uygulamakta olduğu bir çeşit ulusal envanter sistemi olan ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ Programı kapsamında Türkiye’de de geleneğin güçlü temsilcileri Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilmiştir. Gerek Yaşayan İnsan Hazineleri Programı gerekse Yerel ve Ulusal Envanter Sistemleri Geleneksel Sohbet Toplantıları’nın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından “Geleneksel Sohbet Toplantıları”nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine Kaydının 10. Yılı vesilesiyle “Geleneksel Sohbet Toplantıları’nın Güncel Durumu” İstişare Toplantısı 28 Ekim 2020 tarihinde çevrim içi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Akreditasyonlu Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği ve AHBV Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüsü iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; geleneğin korunmasına, yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik UNESCO süreçlerinin etki, katkı ve sonuçlarının tartışılmasının yanında, eş zamanlı olarak Geleneksel Sohbet Toplantıları’nın Liste’ye girişinin Sözleşme’nin görünürlüğüne olan etkisinin değerlendirilmesi ve geleceğe dönük eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

“Geleneksel Sohbet Toplantıları’nın Güncel Durumu” İstişare Toplantısı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sayın M. Öcal OĞUZ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Serkan Emir ERKMEN, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Mehmet NARLI, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Süleyman ÖZDEMİR, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel YILMAZ, T.C. Balıkesir Valisi Sayın Hasan ŞILDAK’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Anılan toplantıya UTMK Yönetim Kurulu Üyeleri, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sanatçılar katılmıştır.

Toplantının ikinci oturumunda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ve Geleneksel Sohbet Toplantıları’nın güncel durumu, katılımcılar tarafından unsurun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydının UNESCO’nun amaç ve prensiplerinin hayata geçirilmesindeki yeri; ritüelin korunmasında, yaşatılmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında ve geleneğin görünürlüğünün arttırılmasında Listeye kaydının rolü; derleme, araştırma, belgeleme, koruma, geliştirip güçlendirme ve yeniden canlandırması gibi korumaya yönelik süreçler; unsura yönelik farkındalığın arttırılmasında sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün rolü kapsamında  değerlendirilmiştir.

 


first img first img first img first img first img first img first img first img first img