UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

“Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali”nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

30.12.2020

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından “Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali”nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine Kaydının 10. Yılı vesilesiyle “Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali’nin Güncel Durumu” İstişare Toplantısı 29 Aralık 2020 tarihinde çevrim içi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi, UNESCO Akreditasyonlu Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği ve AHBV Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüsü iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; geleneğin korunmasına, yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik UNESCO süreçlerinin etki, katkı ve sonuçlarının tartışılmasının yanında, eş zamanlı olarak Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali’nin listeye girişinin Sözleşmenin görünürlüğüne olan etkisinin değerlendirilmesi ve geleceğe dönük eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı, Edirne Valisi Sayın Ekrem CANALP, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın N. Bilal ERDOĞAN, Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep GÜRKAN, Trakya Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Vildan SATIK ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır.  Toplantıya UTMK Üyeleri, akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali’nin güncel durumu, unsurun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydının UNESCO’nun amaç ve prensiplerinin hayata geçirilmesindeki yeri; festivalin korunmasında, yaşatılmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında ve geleneğin görünürlüğünün arttırılmasında Listeye kaydının rolü; derleme, araştırma, belgeleme, koruma, geliştirip güçlendirme ve yeniden canlandırması gibi korumaya yönelik süreçler; unsura yönelik farkındalığın arttırılmasında sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün rolü kapsamında  değerlendirilmiştir.

Toplantının sonuçlarını içeren rapor paydaşlar ve kamuoyu ile bilahare paylaşılacaktır.


first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img