UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Millî Komisyonumuz tarafından 25 Ocak 2021 tarihinde Ankara’nın Erken Cumhuriyet Dönemi Yapıları İstişare Toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

26.1.2021

Toplantıya konu üzerinde daha önce çalışmalar yapmış akademisyenler arasından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selim Ferruh ADALI, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Yıldız SALMAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tomris Elvan ALTAN ve Doç. Dr. Ayşe Güliz BİLGİN ALTINÖZ ve TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali CENGİZKAN katılmıştır.

Ayrıca Ankara’daki ilgili kamu kurumlarından olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Gökhan BOZKURTLAR, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali AYVAZOĞLU ile Kültür Varlıkları ve Kamulaştırma Şube Müdürü Berna GÖRGÜN, Ankara Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan KARAKUŞ CANDAN ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ ve heyeti toplantıya katılmıştır.  

Açılışı UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, Moderatörlüğü UTMK Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAĞLAYAN tarafından gerçekleştirilen toplantı kapsamında Prof. Dr. Elvan ALTAN ve Dr. Öğr. Üyesi Yıldız SALMAN konuya ilişkin sunum yapmışlardır. Toplantı kapsamında, başkent Ankara’nın sahip olduğu değerler UNESCO’nun Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmesi kapsamında ele alınarak değerlendirilmiş, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki yeri, alanın üstün evrensel değeri ve cumhuriyet dönemi yapıları hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Toplantı açık uçlu tartışmanın ardından sona ermiştir.