UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO’da Uluslararası Türk Dili Günü İlanı Karar Tasarısı Çevrim İçi İstişare Toplantısı

10.2.2021

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, 10 Şubat 2021 tarihinde çevrim içi olarak UNESCO’da Uluslararası Türk Dili Günü İlanı Karar Tasarısı İstişare Toplantısını düzenledi. Toplantıya UNESCO Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Millî Komisyonlarının yanı sıra, Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Büyük Millet Meclisi TÜRKPA Birimi, uluslararası kuruluşlar olarak Türk Keneşi (Turkic Council), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Uluslararası Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanlar katılım sağladı.

Toplantı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un UNESCO tarafından kutlanan Uluslararası Günler hakkında genel bilgi, dillerle ilgili Uluslararası Günler, ilanlarının özellikleri ve süreçleri hakkındaki sunumuyla başladı. Devamında ise Türk Dili Konuşan Ülkelerin işbirliğiyle 2018 yılından bu yana yürütülen süreçte kültürlerin yakınlaşması ve dünyada dilsel ve kültürel çeşitliliğin korunması temalarıyla hareket edilerek UNESCO’ya Uluslararası Türk Dili Günü ilan edilmesine ilişkin bir karar tasarısı sunulması için istişareler gerçekleştirildi.

Toplantı; ilerleyen süreçte ilgili kurumlarla hangi yol haritasının izleneceğine dair gerçekleştirilen değerlendirmelerle sona erdi.