UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Türkiye’deki Onbeşinci UNESCO Kürsüsü Trakya Üniversitesi’nde kuruldu

18.2.2021

Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm (Quality Education and Digital Transformation) UNESCO Kürsüsü, Trakya Üniversitesi’nde, 17 Şubat 2021 tarihinde kurulmuştur.

Başkanlığını Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdem Demiröz’ün yapacağı Kürsünün temel hedefleri, yükseköğretimde eğitici kalitesi ve kurumsal bağlılığı artırmak, teknolojiyi merkeze alan bir vizyon geliştirmek ve eğitici motivasyonunu yükseltmek olarak belirtilmiştir.

 

UNESCO tarafından 1992 yılında kurulan “UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri Programı”nın temel amacı, uluslararası düzeyde üniversitelerarası işbirliğini sağlamak ve UNESCO’nun eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler, kültür ve bilgi ve iletişim gibi yetki alanlarıyla ilgili önceliklerinde üniversitelerde UNESCO farkındalığını yaratmaktır. Program tüm dünyada 700'ün üzerinde yükseköğretim ve araştırma kurumunu içermektedir.

2010 yılına kadar ülkemizde yalnızca 3 UNESCO Kürsüsü bulunmaktayken, 2021 yılı itibariyle UNITWIN Ağları ve UNESCO Kürsüleri sayısı 16’ya çıkmıştır. Aşağıda hâlihazırda ülkemizde bulunan UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri yer almaktadır:

 

 1. Trakya Üniversitesi Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm UNESCO Kürsüsü (2021)
 2. Başkent Üniversitesi Kültürel Miras ve Dijital Bellek Kürsüsü (2020)
 3. Maltepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür UNESCO Kürsüsü (2019)
 4. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Kalkınma için Biyoteknoloji ve İnovasyon UNESCO Kürsüsü (2019)
 5. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü (2018)
 6. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü (2017)
 7. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Göç Kürsüsü (2016)
 8. İstanbul Aydın Üniversitesi Sürdürülebilir Barış için Eğitim Kürsüsü (2016)
 9. Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü (2016)
 10. Giresun Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Kadınların Güçlendirilmesi Kürsüsü (2016)
 11. İstanbul Aydın Üniversitesi Kültürel Diplomasi Yönetişim ve Eğitim UNESCO Kürsüsü (2015)
 12. Kadir Has Üniversitesi Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı: Yeni Medya ve Katılım UNESCO Kürsüsü (2015)
 13. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi UNITWIN Ağı (2012)
 14. Maltepe Üniversitesi Felsefe ve İnsan Hakları UNESCO Kürsüsü (2009)
 15. Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Destekli Üretim Mühendisliği UNESCO Kürsüsü (1997)
 16. Boğaziçi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği UNESCO Kürsüsü (1993)