UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Kıbrıs’ta Türkler ve Türk Kimliği Semineri düzenlendi.

26.2.2021

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültürlerin Yakınlaşması İhtisas Komitesi Üyesi Sinem SİNANGİL moderatörlüğünde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soyalp TAMÇELİK’in katkılarıyla “Kıbrıs’ta Türkler ve Türk Kimliği “konulu seminer gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali MASKAN’ın gerçekleştirdiği seminerde, Soyalp TAMÇELİK Kıbrıs’ta Türk varlığını, kültürünü, unsurlarını ve yapısını tarihsel, sosyo-politik, konjonktürel ve kültürel yaklaşımlarla incelediği sunumu gerçekleştirmiş ve kültürlerin yakınlaşması bağlamında ortak kültürel miraslar hakkında bilgi sunmuştur. Katılımcı sorularının yanıtlanması ve genel değerlendirmelerle seminer sona ermiştir.