UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Uzun 19. Yüzyıl Boyunca Türk Macar İlişkileri Semineri Gerçekleştirildi

23.3.2021

Millî Komisyonumuz tarafından 22 Mart 2021 tarihinde UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültürlerin Yakınlaşması İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Bahadır GÜCÜYETER moderatörlüğünde İstanbul Macar Kültür Merkezi Müdürü Dr. Gábor Fodor'un katkılarıyla “Uzun 19. Yüzyıl Boyunca Türk Macar İlişkileri” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali MASKAN’ın gerçekleştirdiği seminerde, Dr. Gábor Fodor, 19. Yüzyıl boyunca Türk-Macar ilişkilerini altı ana başlık altında işlediği sunumunu gerçekleştirmiştir. Fodor, sunumunda Türkiye’deki Macar izlerini, kültürünü, unsurlarını ve yapısını tarihsel, sosyo-politik, konjonktürel ve kültürel yaklaşımlarla incelemiş ve kültürlerin yakınlaşması bağlamında ortak kültürel miraslar hakkında bilgi sunmuştur. Katılımcı sorularının yanıtlanması ve genel değerlendirmelerle seminer sona ermiştir.