UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Türkiye ve Azerbaycan Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüleri Çevrim İçi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi.

12.4.2021

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından “Türkiye ve Azerbaycan Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüleri Çevrim İçi İstişare Toplantısı 9 Nisan 2021 tarihinde çevrim içi olarak UNESCO Azerbaycan Millî Komisyonu, AHBV Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüsü ve Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü Âşık Şemşir Halk Müziği Mirası ve Hikâye Anlatıcılığı Gelenekleri UNESCO Kürsüsü iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir.

Türkiye ve Azerbaycan Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüleri Çevrim İçi İstişare Toplantısı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, UNESCO Azerbaycan Millî Komisyonu Genel Sekreteri Büyükelçi Elnur SULTANOV, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Dr. Gözde TEKİN ve Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü Başkanı Muhtar İMANOV’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Toplantının ikinci bölümü olan Kürsülerin Sunumları bölümünde ise; AHBV Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erman ARAL, “Örgün ve Yaygın Eğitimde SOKÜM UNESCO Kürsüsü”, Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi, Folklor Enstitüsü Dede Korkut Bölümü Müdürü Prof. Dr. Ramazan GAFARLI, “Türk Halklarının Ortak Manevi Değerlerinin Öğrenilmesinde, Tebliğinde Yükseköğretim Kurumlarının ve UNESCO Kürsülerinin Rolü” ve Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi, Folklor Enstitüsü Mitoloji Bölümü Müdürü Prof. Dr. Seyfeddin RZASOY “Azerbaycan'da Somut Olmayan Kültürel Miras Alanındaki Kürsülerin Sayısının Artması için Yürütülebilecek Çalışmalar” konulu sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Toplantıya UTMK Üyeleri, akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda; UNESCO Kürsülerinin somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarda bölgesel iş birliğine sağlayabileceği katkılar, somut olmayan kültürel miras alanındaki kürsülerin sayısının artırılması için yürütülebilecek çalışmalar, UNESCO Kürsülerinin sivil toplum kuruluşlarının bölgedeki koruma faaliyetlerinde görünürlüğünü ve etkinliğini güçlendirmedeki rolü, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yükseköğretim kurumlarının katkısı bakımından UNESCO Kürsülerinin rolü ve COVID-19 küresel salgını günlerinde çalışmaların sürdürülmesi yöntemleri değerlendirilmiştir.