UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Avrupa’da Çokkültürlülüğün Kültürlerarası Yakınlaşmaya Etkisi Semineri Gerçekleştirildi

1.6.2021

Millî Komisyonumuz tarafından 31 Mayıs 2021 tarihinde UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültürlerin Yakınlaşması İhtisas Komitesi Üyesi Dr. Nurgül BEKAR moderatörlüğünde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Nail ALKAN  ve  Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Muhterem DİLBİRLİĞİ’nin katkılarıyla “Avrupa’da Çokkültürlülüğün Kültürlerarası Yakınlaşmaya Etkisi” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali MASKAN’ın gerçekleştirdiği seminerde, Prof. Dr. Mustafa Nail ALKAN, “Avrupa’da Çokkültürlülüğün Kültürlerarası Yakınlaşmaya Etkisi: Almanya Örneği” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. ALKAN, sunumunda çokkültürlülük ve kültürel zenginlik kavramlarını açıklamış, bu kavramlara Almanya üzerinden örnekler vermiştir. Seminerin devamında, Dr. Muhterem DİLBİRLİĞİ konuşmalarını gerçekleştirmiştir. DİLBİRLİĞİ konuşmalarında, Belçika ve İsviçre gibi Avrupa’da yer alan ve birden fazla resmi dili bulunan ülkelerden örnekler vermiş, Avrupa tarihi, siyaseti ve hukukunda yer alan çokkültürlülük hareketlerinden bahsetmiştir. Katılımcı sorularının yanıtlanması ve genel değerlendirmelerle seminer sona ermiştir.