UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO KİFAÇ SÖZLEŞMESİ DÖRT YILLIK PERİYODİK ÜLKE RAPORU YAYIMLANDI

11.8.2021

2005 yılında gerçekleştirilen UNESCO 33. Genel Konferansında kabul edilen Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi, kültürel zenginliklerden yararlanarak kültür endüstrisi alanında yeni üretimler yapmayı ve bu yolla kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korumasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Ülkemizin, 27 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeye resmen taraf olduğu UNESCO tarafından iletilen 2 Şubat 2018 tarihli bir nota ile bildirilmiştir. Bu Sözleşme kapsamında taraflar, kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumak ve geliştirmek için kendi ülkelerinde ve uluslararası düzeyde uygulanan politikalar ve yapılan çalışmalar hakkında her dört yılda bir UNESCO’ya sundukları ülke raporları ile bilgi vermektedirler.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu KİFAÇ İhtisas Komitesi tarafından hazırlanma sürecine destek verilen ve ilgili kamu kurumları, kültür sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar, Meslek Kuruluşları, Meslek Birlikleri, Kalkınma Ajansları ve akademik kurumlardan aktarılan verilerden derlenerek hazırlanan birinci periyodik ülke raporumuz Haziran 2021 tarihi itibariyle UNECO Genel Merkezine Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından iletilmiştir.

Ülkemizin ve tarafların periyodik raporlarının yer aldığı internet sitesine https://en.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/submission/7114 adresinden ulaşılabilmektedir.