UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Türkistan’dan Anadolu’ya Can Veren Nefes: Hacı Bektaş Veli Çalıştayı gerçekleştirildi

29.9.2021

Millî Komisyonumuz tarafından 29 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak Türkistan’dan Anadolu’ya Can Veren Nefes: Hacı Bektaş Veli Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayın açılış konuşmaları UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ ve UTMK Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hamiye DURAN tarafından gerçekleştirilmiş olup, etkinliğe konuyla ilgili çalışmaları olan akademisyenler ve uzmanlar katılmıştır.

UTMK Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Çalışma Grubu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlgar BAHARLU, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alemdar YALÇIN, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sönmez KUTLU, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Namıq MUSALI ve Doç. Dr. Fahri MADEN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali DUYMAZ, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet DÖNMEZ, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seval EROĞLU, Yazar Hüseyin DEDEKARGINOĞLU ve Yazar Dursun GÜMÜŞOĞLU konuyla ilgili görüş ve önerilerini paylaşmışlardır.   

UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un UNESCO Anma ve Kutlama Programı kapsamındaki bilgi paylaşımının ardından, Prof. Dr. Hamiye DURAN’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay kapsamında Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümüne ilişkin yıl boyunca yapılacaklar ele alınmış ve sonuçların bir rapor hâlinde ilgililerle paylaşılması kararı alınmıştır.