UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

“Geleneksel Tören Keşkeği”nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

7.12.2021

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından “Geleneksel Tören Keşkeği”nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine Kaydının 10. Yılı vesilesiyle, Geleneksel Tören Keşkeği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı 30 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, UNESCO Akreditasyonlu Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği ve AHBV Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüsü iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; geleneğin korunmasına, yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik UNESCO süreçlerinin etki, katkı ve sonuçlarının tartışılmasının yanında, eş zamanlı olarak Geleneksel Tören Keşkeği’nin listeye girişinin Sözleşmenin görünürlüğüne olan etkisinin değerlendirilmesi ve geleceğe dönük eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Geleneksel Tören Keşkeği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı, Denizli Valisi Sayın Ali Fuat ATİK, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Ali DEĞİRMENCİ, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Dr. Serkan Emir ERKMEN ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Toplantıya UTMK Üyeleri, akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katılmıştır.

Toplantının öğleden önceki oturumunda; “Geleneksel Tören Keşkeği” hakkında Dr. Ahmet Gökhan KAYNAKÇI tarafından “Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Çalışmaları” ile Doç. Dr. Selcan GÜRÇAYIR TEKE tarafından “UNESCO Türkiye Millî Komisyonu” başlıklı iki ayrı sunum gerçekleştirilmiştir.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda ise; dört adet soru çerçevesinde açık uçlu tartışma bölümüne geçilmiştir. Toplantının bu bölümünde yer alan sorular;

Prof Dr. Metin Ekici moderatörlüğünde gerçekleştirilen 1. Soru: Geleneksel Tören Keşkeği’nin İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydının UNESCO’nun amaç ve prensiplerinin hayata geçirilmesindeki yeri ve Sözleşmeye katkısı nedir?

Prof Dr. Adem ÖĞER moderatörlüğünde gerçekleştirilen 2. Soru: Geleneksel Tören Keşkeği’nin korunmasında, yaşatılmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında ve geleneğin görünürlüğünün arttırılmasında Listeye kaydının rolü ve katkısı nedir?

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN moderatörlüğünde gerçekleştirilen 3. Soru: Geleneksel Tören Keşkeği’nin ürün ve üretimlerinin düzenli bir şekilde derlenmesi, araştırılması, belgelenmesi, korunması, geliştirilip güçlendirilmesi ve yeniden canlandırılması gibi korumaya yönelik süreçlerin işleyişi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL moderatörlüğünde gerçekleştirilen 4. Soru: Geleneksel Tören Keşkeği’nin sürdürülebilir korunmasında ve unsura yönelik farkındalığın arttırılmasında sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün rolü nedir?

Tartışmaya açıldığı ve önerilerin dile getirildiği soruları oluşturmuştur. Toplantıda Geleneksel Tören Keşkeği’nin güncel durumu, unsurun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydının UNESCO’nun amaç ve prensiplerinin hayata geçirilmesindeki yeri; Geleneksel Tören Keşkeği’nin korunmasında, yaşatılmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında ve geleneğin görünürlüğünün artırılmasında Listeye kaydının rolü; derleme, araştırma, belgeleme, koruma, geliştirip güçlendirme ve yeniden canlandırması gibi korumaya yönelik süreçler; unsura yönelik farkındalığın artırılmasında sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün rolü kapsamında  değerlendirilmiştir.

Toplantının sonuçlarını içeren rapor paydaşlar ve kamuoyu ile bilahare paylaşılacaktır.


first img first img