UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO’dan Ukrayna’daki Son Gelişmelere İlişkin Açıklama

25.2.2022

UNESCO, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlardan ve şiddetin tırmanmasından derin endişe duymaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından belirtildiği gibi, bu tür operasyonlar Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal etmekte ve Birleşmiş Milletler Antlaşması ile bağdaşmamaktadır.

UNESCO, kültürel mirasın her türlü zarar görmesinin önlenmesini sağlamak için başta 1954 tarihli Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunmasına Dair Lahey Sözleşmesi ve iki protokolü (1954 ve 1999) olmak üzere uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunmaktadır.

Bununla birlikte ilgili sözleşme; çatışma durumlarında gazetecilerin, medya çalışanlarının ve ilgili personelin korunmasına ilişkin 2015 yılındaki, 2222 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı kapsamında, demokratik bir toplumun temel yapı taşlarından biri olarak sivillerin korunmasına katkıda bulunabilecek şekilde özgür, bağımsız ve tarafsız bir medyayı teşvik etme yükümlülüklerini de içermektedir. 

UNESCO ayrıca çocuklara, öğretmenlere, eğitim personeline okullara yönelik saldırıların önlenmesi ve eğitim hakkının korunması çağrısında bulunmaktadır.

Bu metin, https://www.unesco.org/en/articles/unescos-statement-recent-developments-ukraine adresinden yararlanılarak Türkçeye çevrilmiştir.