UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Jeopark Projeleri İş Birliği ve Koordinasyon Toplantısı 11 Mart 2022 tarihinde çevrim içi ortamda gerçekleştirilmiştir.

11.3.2022

Millî Komisyonumuz tarafından 11 Mart 2022 tarihinde çevrim içi ortamda Jeopark Projeleri İş Birliği ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılış konuşmalarını UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ ile UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI tarafından yapılmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından UNESCO Yerbilimleri ve Jeo-tehlike Risklerinin Azaltılması Bölümü, Program Uzmanı Dr. Özlem ADIYAMAN LOPES UNESCO Jeopark Programı'nın Hedefleri ve Mevcut Durumu; UTMK Jeolojik Miras ve Jeopark Alt Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Tuncer DEMİR ise Kula - Salihli Jeoparkı ve Son Değerlendirmeler başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

Açılış konuşmaları ve uzman sunumlarının ardından katılımcıların sunumlarına geçilmiştir Balıkesir, Bitlis, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, İzmir, Kastamonu, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Şanlıurfa ve Zonguldak illerindeki jeopark ve jeopark adaylarından temsilciler, jeopark projeleri kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin sunumlar yaparak katılımcılarla bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirmişlerdir.

Toplantıya ülkemizdeki Valilikler, Belediyeler, Kalkınma Ajansları ve üniversitelerden temsilciler, mevcut veya planlanan jeopark projelerinin yürütücüleri ve paydaşlarından oluşan 140 temsilci katılmıştır. Sunumların ardından katılımcıların soruları cevaplanmış, genel değerlendirme ve kapanış oturumu gerçekleştirilerek, toplantı sona ermiştir.

 


first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img