UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Toplum İçin Yerbilimleri: Gelecek Dünya ve Yarına Hazırlık Çalıştayı Başladı

28.3.2022

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından, Yerbilimleri Eğitimi Çalışma Grubu, UNESCO IGCP Proje 737, IGEO, ProGEO, JEMIRKO ve Jeoloji Mühendisleri Odası iş birliğinde gerçekleştirilen Toplum İçin Yerbilimleri: Gelecek Dünya ve Yarına Hazırlık Çalıştayı 28 Mart 2022 tarihinde başlamıştır.

Moderatörlüğünü UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI’nın gerçekleştirdiği iki gün sürecek olan çevrim içi çalıştay Yerbilimleri Eğitimi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hükmü ORHAN ve UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Açılış konuşmalarının ardından Mangalore Üniversitesi’nden, IGEO Önceki Başkanı Prof. Dr. Rajasekhariah SHANKAR, yerbilimleri eğitiminin güncel durumu, karşılaşılan sorunlar ve olası çözümler ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir.

Sayın SHANKAR’ın sunumunun ardından Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Barış SEMİZ, özellikle okul öncesi seviyesinde yerbilimleri eğitimi ve yerbilimleri eğitimi kapsamında çocuklarla gerçekleştirilebilecek aktivitelere ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir.

Sayın SEMİZ’in ardından, ProGEO WG1 Koordinatörü ve IGCP-737 Yürütücüsü Dr. Ljerka MARJANAK yerbilimleri eğitiminin toplum ile buluşturulmasına ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir.

İkinci oturum, 20 dakikalık kahve molasının ardından, Yerbilimleri Eğitimi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hükmü ORHAN’ın moderatörlüğünde başlamıştır. Oturumun ilk sunumunu UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI gerçekleştirmiştir. Sayın KAZANCI sunumunda doğa korumanın tarihçesinden bahsetmiş, günümüzde doğa koruma ile ilgili çalışan kuruluşlar hakkında bilgi vererek bunların etkinlik seviyelerini değerlendirmiştir.

Sayın KAZANCI’nın sunumunun ardından Arnavutluk Jeoeloji Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Afat SERJANI jeolojik miras ve ProGEO’nun tarihi hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Sayın SERJANI’nin ardından, UTMK Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Zeki KAYA bu oturumun son sunumunu gerçekleştirmiştir. Sayın KAYA sunumunda biyoçeşitliliğin tarımsal üretimdeki önemi üzerinde durmuştur.

Tartışma ve değerlendirme oturumunun ardından çalıştayın ilk günü sonlandırılmıştır.


first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img