UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Toplum İçin Yerbilimleri: Gelecek Dünya ve Yarına Hazırlık Çalıştayı Sona Erdi

29.3.2022

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından, Yerbilimleri Eğitimi Çalışma Grubu, UNESCO IGCP Proje 737, IGEO, ProGEO, JEMIRKO ve Jeoloji Mühendisleri Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen “Toplum İçin Yerbilimleri: Gelecek Dünya ve Yarına Hazırlık Çalıştayı” 29 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen ikinci ve son gününün ardından sona ermiştir.

Çalıştayın ikinci günü “Jeoçeşitlilik Nedir?” başlıklı videonun gösterimi ile başlamıştır. İkinci günün ilk oturumunun moderatörlüğünü UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI gerçekleştirmiştir.

Oturum El Hassan bin Talal Araştırma Enstitüsü Başkanı ve Plymouth Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Iain STEWART’ın yerbiliminin sürdürülebilirlik çerçevesinde yeniden yorumlanması konulu sunumu ile başlamıştır.

Sayın STEWART’ın ardından Prof. Dr. Burhan SADIKLAR “Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği ve Yerbilimleri Eğitimi” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

Oturumun son sunumu ise Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Koray KOÇ tarafından “İklim Değişikliği ve Adaptasyon” başlığı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın son oturumu 20 dakikalık kahve molasının ardından, UNESCO tarafından hazırlanan “Yerbilimlerini destekleyerek, UNESCO, topluma nasıl katkıda bulunur?” başlıklı videonun gösterimi ile başlamıştır. Bu oturumun moderatörlüğünü Yerbilimleri Eğitimi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hükmü ORHAN gerçekleştirmiştir.

Ardından, Bükreş Üniversitesi’nden, UNESCO Küresel Jeoparklar Üyesi Doç. Dr. Alex ANDRASANU yerbilimleri eğitiminde jeoparkların rolüne ve onların eğitim aktivitelerine nasıl katkı sağlayacaklarına ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir.

Son oturumun ikinci sunumu ise Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Şükrü BEŞİKTEPE tarafından, Deniz Araştırmaları ve Uluslararası İş Birlikleri başlığı ile gerçekleştirilmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Doç. Dr. Alper GÜRBÜZ’ün Doğal Afetler ve Toplum Farkındalığı başlıklı sunumu ise çalıştayın son sunumu olmuştur.

Tartışma ve kapanış oturumunun ardından çalıştay sonlandırılmıştır.


first img first img first img first img first img first img first img first img first img