UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 28. Dönem Genel Kurulu 28 Mayıs 2022 Tarihinde Gerçekleştirildi

30.5.2022

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVIII. Dönem Genel Kurulu 28 Mayıs 2022 tarihinde Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilmiştir. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVIII. Dönem Genel Kurulu 2022-2026 yılları arasında görev yapacak XXIX. Dönem Genel Kurul üyelerinin yanı sıra, XXVIII. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerini seçmiştir. Ayrıca dört yıllık dönemde Millî Komisyon bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bütçe ve denetim kurulu raporları ile faaliyet raporları Genel Kurula sunularak ibra edilmiştir.

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut ÖZER’in Başkanı olduğu XXVIII. Dönem Genel Kurulunda, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek AŞKAR UTMK Genel Kurul Divan Başkanlığına vekâlet etmiştir. XXVIII. Dönem Genel Kuruluna XXVII. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ve XXVIII. Dönem Genel Kurul Üyelerinin yanı sıra, Millî Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığından gözlemciler ile UTMK Genel Sekreterlik personeli katılmıştır.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başlayan Genel Kurulun sabah oturumunda Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek AŞKAR Başkanlığında Başkanlık Divanı oluşturulmuştur. Yapılan önerileri değerlendiren Genel Kurul, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek AŞKAR (Başkan Vekili), Cevdet VURAL (Başkan Vekili), Prof. Dr. Nazire ÖZGEN ERDEM (Kâtip), Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇAKIR (Kâtip)’dan oluşan Divanı belirlemiştir.

Daha sonra XXVII. Dönem Yönetim Kurulunu temsilen Millî Komisyon Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ tarafından dört yıllık faaliyetlere ilişkin Başkanlık Sunumu ve raporları ile Denetim Kurulunu temsilen Ayhan YILDIZ tarafından bütçe ve denetim kurulu raporları sunulmuş ve her iki rapor da oy birliğiyle ibra edilmiştir. Sunumların ardından XXIX. Dönem Genel Kurul Üyelerini belirlemek üzere gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılan seçimlere geçilmiştir.

Sabah oturumunda gerçekleştirilen oylama sonrasında seçilen XXIX. Dönem Genel Kurul Üyeleri, Divan Başkan Vekili Cevdet VURAL tarafından açıklanmıştır. Buna göre XXIX. Dönem Genel Kurul Üyeleri aşağıdaki şekliyle oluşmuştur:

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXIX. Dönem Genel Kurul Üyeleri

 1. Diğer Kamu Kuruluşları:
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

 

 1. Yükseköğretim Kurumları

Temel Bilimler

 • Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Mekatronik Mühendisliği UNESCO Kürsüsü)
 • Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (Bilgisayar Destekli Üretim Mühendisliği UNESCO Kürsüsü)
 • Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Gebze Teknik Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Eğitim

 • Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm UNESCO Kürsüsü)

Kültür

 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü)
 • Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri

 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Sürdürülebilir Barış ve Eğitim UNESCO Kürsüsü)
 • İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü)
 • Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Felsefe ve İnsan Hakları UNESCO Kürsüsü)

İletişim

 • Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

 1. Özel Kuruluşlar
 • Avrasya Yazarlar Birliği
 • Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı
 • Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF- Türkiye)
 • İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV)
 • Jeolojik Mirası Koruma (JEMİRKO) Derneği
 • Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)
 • Türkiye Bilişim Vakfı
 • Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kreatif Endüstriler Meclisi
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti

 

 1. Tanınmış Kişiler

Eğitim

 • Prof. Dr. Hasan BACANLI
 • Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

Temel Bilimler

 • Prof. Dr. Ali ERYILMAZ
 • Prof. Dr. Zeki KAYA

Kültür

 • Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
 • Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

İnsan ve Toplum Bilimleri

 • Prof. Dr. Birol ÇETİN
 • Prof. Dr. M. Akif KİREÇCİ

İletişim

 • Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR
 • Dr. Hilmi BENGİ

Genel Kurulun öğleden sonraki oturumunda, XXVIII. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri seçimleri yapılmıştır. Gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan seçim sonuçları Divan Başkan Vekili Sayın VURAL tarafından açıklanmıştır. Seçilen ve Millî Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından atanan üyelerle Başkent Öğretmenevinde bir araya gelen XXVIII. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantılarında Başkan ve Başkan Vekillerini seçmiştir. Buna göre UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVIII. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, Başkan Vekilleri Büyükelçi Deniz ÇAKAR ve Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI olarak seçilmiştir. Atanan üyelerle birlikte yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluşmuştur:

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XVIII. Dönem Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

Başkan Vekilleri: Büyükelçi Deniz ÇAKAR, Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI

Üyeler: Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR, Özlem ECE, Doç. Dr. Nevra ERTÜRK, Dr. Sedat KALEM, Serkan KAYALAR, Prof. Dr. M. Akif KİREÇCİ, Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ, Prof. Dr. Bertil Emrah ODER, Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, H. Ziya TAŞKENT, Hasan ÜNSAL, Cevdet VURAL.

 


first img first img first img first img first img first img first img first img first img