UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

“Tezhip/Tazhib/Zarhalkori/Tezhip/Naqqoshlik”, “İftar/Eftari/İftar/İftor ve Sosyo-Kültürel Gelenekleri”, “Balaban/Mey Zanaatkârlığı ve İcra Sanatı” ve “Sedef Kakma İşçiliği” UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine Kaydedildi

6.12.2023

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükûmetler Arası Komitesinin 18. Oturumu Botsvana’nın Kasane şehrinde devam etmektedir.

5 Aralık 2023 tarihinde “Zeytin Yetiştiriciliği ile İlgili Geleneksel Bilgi, Yöntem ve Uygulamalar” Türkiye’nin Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine alındı. 6 Aralık 2023 tarihinde ise çok uluslu olmak üzere toplam üç unsurumuz İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedildi.

“Tezhip/Tazhib/Zarhalkori/Tezhip/Naqqoshlik” Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan çok uluslu dosyası olarak Temsilî Listeye kaydedildi. “İftar/Eftari/İftar/İftor ve Sosyo-Kültürel Gelenekleri” Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkiye’nin çok uluslu dosyası olarak Temsilî Listede yerini aldı. “Balaban/Mey İşçiliği ve İcra Sanatı” ve “Sedef Kakma İşçiliği” Azerbaycan ve Türkiye’nin çok uluslu dosyası olarak Temsilî Listeye kaydedildi.

Bu 4 unsurun kaydedilmesiyle Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde yer alan unsur sayısı 30’a yükselmiştir. Böylelikle Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren 2. ülke olmuştur.

Sürecin başarıyla sonuçlanmasında emeği olan bütün kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederiz.