UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Çağımızı Anlamaya Çalışırken Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

30.5.2024

Millî Komisyonumuz tarafından 29-30 Mayıs 2024 tarihlerinde “Çağımızı Anlamaya Çalışırken” Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Felsefe İhtisas Komitesi, Eğitim İhtisas Komitesi, İletişim İhtisas Komitesi ve Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıda çağdaş felsefi akımlar ve etik değerlerin günümüz dünyasını anlamadaki rolü, dijitalleşmenin eğitime ve iletişime etkileri, yapay zekânın avantaj ve dezavantajları değerlendirilirken bu kapsamda ortaya çıkan etik problemler ve toplumların dönüşümü incelenmiştir. Toplantıda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için önerilen iyileştirmeler vurgulanmış, küresel sorunların çok boyutlu yapısını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır.

Toplantının açılış konuşmaları UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, UTMK Eğitim İhtisas Komitesi Başkanı Cengiz METE, Felsefe İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ, İletişim İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. G. Deniz BAYRAKDAR ve Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Bertil Emrah ODER tarafından yapılmıştır.

Felsefe İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Haluk Erdem moderatörlüğünde toplantının ilk oturumu gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN “Geçmişten Günümüze Felsefenin Gücü” başlıklı konuşmalarını; Prof. Dr. Emre ŞAN “Teknoloji Felsefesinin Gücü ve Güçsüzlüğü”” başlıklı konuşmalarını; Prof. Dr. Kenan GÜRSOY “Çağı Anlamak ve Felsefi Tavır”; Prof. Dr. Ioanna KUÇURADİ “Yol Gösterici İki Kavram Olarak Birbiriyle Karışan Değer ve Anlam Kavramları” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirilmiştir.

İletişim İhtisas Komitesi Başkan Vekili Doç. Dr. Hilmi BENGİ moderatörlüğünde toplantının ikinci oturumu gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Edibe SÖZEN “Dijital Dünyanın Karanlık Yüzü” başlıklı konuşmalarını; Doç. Dr. Oğuz GÜNER “Dijital Medyanın Fırsatları ve Risklerini Yenilikçi Bir Bakış Açısıyla Okumak” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirilmiştir.

Katılımcıların sorularının panelistler tarafından yanıtlanması ve değerlendirmeleriyle birlikte toplantının birinci günkü kapanışı gerçekleştirilmiştir.

Toplantının ikinci günü, Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Başkan Vekili Doç. Dr. Barış ALPASLAN moderatörlüğünde “Yapay Zekânın Yararları ve Zararları” başlıklı üçüncü oturum gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Gülriz UYGUR “Yapay Zekâ ve Etik Problemler” başlıklı konuşmalarını; Prof. Dr. Aylin BARAN “Yapay Zekânın Toplumun Dönüşümündeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirilmiştir.

Eğitim İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa SEVER moderatörlüğünde toplantının dördüncü oturumu gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Mehmet Akif SÖZER “Öğrenmede Dijital Dönüşüm” başlıklı konuşmalarını; Doç. Dr. Emre ER ““Dijital Çağın Öğrenme Kuramı: Bağlantısallık” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirilmiştir.

Katılımcıların sorularının panelistler tarafından yanıtlanması, oturum moderatörlerinin oturumlara dair kısa özetleri ve değerlendirmelerinin ardından UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, UTMK Yönetim Kurulu Üyesi ve Felsefe İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR’ın kapanış konuşmaları ve değerlendirmeleriyle birlikte kapanış gerçekleştirilmiştir.

 


Toplantı Programı için Tıklayınız


first img first img