UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi 21. Taraf Devletler Genel Kurulu 15 Kasım 2017 tarihinde çalışmalarını tamamladı.

14.11.2017

UNESCO’nun kültür alanındaki altı sözleşmesinden biri olan ve 16 Kasım 2017 tarihinde 45. yıldönümü kutlanılan 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında toplanan UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi 21. Taraf Devletler Genel Kurulu çalışmalarını 14-15 Kasım 2017 tarihlerinde tamamladı. Komite üyeliğinin son yılında Genel Kurula katılan Türkiye Heyetinde UNESCO Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Ahmet Altay CENGİZER, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UTMK Genel Sekreterlik uzmanları yer aldı.
Dünya Mirası Fonu, Taraf Devletlerin katkı payları, 2012-2022 Stratejik Eylem Planının uygulanmasında Dünya Mirası Sözleşmesi çıktıları ve gelişimi, Dünya Mirası ve Sürdürülebilir Kalkınmayla ilgili gündem maddelerinin de yer aldığı 21. Taraf Devletler Genel Kurulu aynı zamanda Dünya Mirası Komitesinin yeni üyelerini belirledi. Söz konusu sözleşmenin uygulanmasından sorumlu olan ve dört yılda bir seçimle belirlenen ve her yıl toplanarak üstün evrensel değer sahibi yeni miras alanlarını belirlemekle görevli olan Dünya Mirası Komitesinin çalışmaları Sözleşmenin uygulanması için büyük önem taşımaktadır.
Dört yıllık üyelik süresinin dolması sebebiyle Türkiye’nin de yer aldığı 12 Taraf Devlet Komiteden çıkarken, gerçekleştirilen gizli oylama yöntemiyle Avusturalya, Bahreyn, Bosna Hersek, Brezilya, Çin, Guatemala, Macaristan, Kırgızistan, Norveç, İspanya, Uganda ve Saint Kitts ve Nevis komitenin yeni üyeleri olarak belirlendi. 14 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre, Dünya Mirası Komitesi çalışmalarını önümüzdeki yıllarda sürdürecek olan 21 komite üyesi devlet aşağıda sunulmaktadır.
- Angola,
- Avusturalya,
- Azerbaycan,
- Bahreyn,
- Bosna Hersek,
- Brezilya,
- Burkina Faso,
- Çin,
- Endonezya,
- Guatemala,
- İspanya,
- Küba,
- Kırgızistan,
- Kuveyt,
- Macaristan,
- Norveç,
- Saint Kitts ve Nevis,
- Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti,
- Tunus,
- Uganda,
- Zimbabve.

İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen, üstün evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal mirasları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle tahrip olan veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kültürel ve doğal miraslar için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla 16 Kasım 1972 tarihinde kabul edilen UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi UNESCO’nun kültür alanındaki en etkili sözleşmelerinden biri olarak kabul edilmektedir ve 16 Kasım 2017 tarihinde 45. Yıldönümü kutlanmıştır. Kültürel ve doğal miras alanlarının sürdürülebilir korunmasına ilişkin düzenlemeleri tek bir yasal belgede bir araya getirmesinden dolayı da sözleşme uluslararası anlamda önem teşkil etmektedir.

193 Taraf Devletin kabul ettiği sözleşmeye Türkiye 16 Mart 1983 tarihinde taraf olmuştur. Türkiye ilk kez 1983 yılında Dünya Mirası Listesinde miras alanı bulunmayan Taraf Devletler kontenjanından Dünya Mirası Komitesinde yer alma fırsatı bulmuştur. Ayrıca 2013 yılında gerçekleşen 19. Taraf Devletler Genel Kurulunda Türkiye Sözleşme tarihinin en yüksek oyunu alarak Komite üyeliğine ikinci kez seçilmiştir.