UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurul Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz UNESCO 39. Genel Konferansı’nda…

12.11.2017

UNESCO 39. Genel Konferansı, UNESCO’nun Paris’te bulunan Genel Merkezi’nde 30 Ekim 2017 tarihinde başlayan çalışmalarını 14 Kasım 2017 tarihine kadar sürdürecektir.
Genel Konferans programı dâhilinde UNESCO’ya üye 195 ülkenin yüksek düzeyde temsilcilerinin söz aldığı Genel Politika Görüşmelerinde 2 Kasım günü UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurul Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı Dr. İsmet YILMAZ Türkiye adına ulusal beyanda bulundu ve UNESCO’nun Türkiye ve uluslararası toplum açısından taşıdığı önemi vurgulayan; eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarındaki çalışmalarına Türkiye’nin yaklaşımını ifade eden bir konuşma yapmıştır.
Sayın Bakan, konuşmasında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve hedefler arasında özellikle eğitime odaklanan 4. Hedefe; kültürel mirasın korunması ve tahrip olan kültürel varlıkların restore edilmesiyle kültürel varlıkların yasa dışı ticaretine karşı yürütülen çalışmalara değinerek, Türkiye´nin tüm önemli uluslararası sözleşme ve mevzuatlara taraf olduğunu belirtmiştir. Terörizm ve aşırılık, her türlü korku, ayrımcılık ve ırkçılık, dini ve etnik hoşgörüsüzlük, kültürel mirasın yok edilmesi, temel eğitime sınırlı erişim, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, düşük eğitim kalitesi, iklim değişikliği ve temiz içme suyuna kısıtlı erişim gibi birçok sorundan bahsetmiş ve sorunların çözümü için UNESCO´ya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna dikkat çekmiştir.
Sayın Bakan, UNESCO’nun kurucu ve aktif bir üyesi olarak Türkiye’nin önemli komitelerde yer aldığını ve ilgili hükûmetler arası programlar kapsamında çalışmalar yürüttüğünü dile getirerek, Türkiye’nin eğitimdeki ve özellikle kız çocuklarının eğitimindeki başarılarına, ülkelerindeki çatışma nedeniyle Suriye’den gelen 3 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yaptığına ve mültecilere barınma, güvenlik ve sağlık hizmeti sağlamasının yanı sıra okul çağındaki çocuklara eğitim hizmeti de sunduğunu ifade etmiştir. UNESCO’yu başarılı şekilde yönettiği için İrina BOKOVA’ya teşekkürlerini ileten Sayın Bakan, Audrey AZOULAY’e yeni görevinde başarılar dileyerek Türkiye’nin kendisinden beklentilerini dile getirmiştir.
Sayın YILMAZ, Türkiye’nin UNESCO 2017-2021 Dönemi Yürütme Kurulu adaylığını belirterek ülkelerden destek beklediğini ifade etmiştir. Türkiye’nin Yürütme Kurulu Üyesi olarak sorumluluk almaya veya karşılaşacağı güçlüklerin üstesinden kararlılıkla gelmeye hazır olduğunu vurgulamıştır.
Sayın Bakan, ayrıca Türkiye’nin Yürütme Kurulu adaylığı kapsamında Pakistan Federal Eğitim ve Profesyonel Öğretim Bakanı Muhammad Baligh-Ur-Rehman, Gana Eğitim Bakanı Matthew Opoku Prempeh ve Zimbabve Eğitim Bakanı Lazarus Dokora ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında