UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO 39. Genel Konferansı 30 Ekim 2017 Tarihinde Çalışmalarına Başladı…

30.10.2017

UNESCO 39. Genel Konferansı, 30 Ekim 2017 tarihinde çalışmalarına Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Genel Merkezinde başladı. Genel Konferans 30 Ekim-14 Kasım 2017 tarihlerinde çalışmalarını sürdürecektir.
İki yılda bir gerçekleştirilen UNESCO Genel Konferansı, UNESCO üyesi devletlerin ulusal beyanlarının yer aldığı Genel Politika Görüşmeleri; Genel Direktör ve Yürütme Kurulu Başkanı Dönem Raporları; UNESCO’nun görev alanına giren komitelerin faaliyet raporları ve geleceğe dönük stratejik hedef ve programlarını içeren toplantıları; UNESCO reformu, bütçesi ve programının, eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim sektörlerinin gelecek dönem çalışmalarının görüşüldüğü, gündem konularının karara bağlandığı Komisyon ve Komite toplantılarını kapsamaktadır.
UNESCO 39. Genel Konferansında Türkiye’yi 2 Kasım 2017 tarihinde Türkiye Ulusal Beyanını da gerçekleştirecek olan Millî Eğitim Bakanı Dr. İsmet YILMAZ heyet başkanlığında UNESCO Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Ahmet Altay CENGİZER, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf BÜYÜK, Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diploması Genel Müdürü Büyükelçi Lale ÜLKER, Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda KOCABIYIK, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ, UTMK Başkan Vekili Büyükelçi Hüseyin Avni BOTSALI’nın yanı sıra UTMK Yönetim Kurulu Üyeleri, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve UTMK Genel Sekreterlik uzmanları yer almaktadır.
UNESCO 39. Genel Konferansında bu yıl Genel Direktör seçimi de gerçekleştirilecektir. UNESCO Sözleşmesi gereği, Genel Konferansa onayı için önerilecek aday Yürütme Kurulunca belirlenmektedir. 2009-2017 yılları arasında iki dönem Genel Direktörlük yapan Irina BOKOVA’nın görev süresini tamamlanmasının ardından, Yürütme Kurulu 202. Oturumunda gerçekleştirdiği seçimle Fransız vatandaşı Audrey AZOULAY’ı Genel Direktörlük için önermiştir.
8 Kasım 2017 tarihinde 39. Genel Konferans, 2017-2021 dönemi için Yürütme Kurulunda görev alacak üye devletlerin seçimini gerçekleştirecektir. 58 üye devletin temsil edildiği Yürütme Kurulunda 2005 yılından bu yana yer almayan Türkiye, 2017-2021 dönemi için adaydır.
Dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Genel Konferans Liderler Forumu bu yıl 31 Ekim-1 Kasım 2017 tarihlerinde “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Çok Taraflı Sistemde UNESCO’nun Rolü” temasıyla düzenlenecektir.
39. Genel Konferans Komisyon raporlarının kabulünün gerçekleştirileceği oturumların ardından 14 Kasım 2017 günü son bulacaktır.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında