UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

26 Ekim 2017 tarihinde UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantısı ve “ UNESCO ve Sivas Çalıştayı” Sivas’ta gerçekleştirildi.

26.10.2017

26 Ekim 2017 tarihinde UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) tarafından UNESCO konularında illerimizde farkındalığı arttırmak amacına yönelik olarak Millî Eğitim Bakanı ve UTMK Genel Kurul Başkanı Sayın Dr. İsmet YILMAZ’ın teşrifleri ve Sivas yerel yöneticilerin katılımlarıyla UNESCO Türkiye Millî Komisyonu “Yönetim Kurulu Toplantısı” ve ardından “UNESCO ve Sivas Çalıştayı” gerçekleştirildi.
UTMK Yönetim Kurulu Toplantısında 30 Ekim-14 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan UNESCO 39. Genel Konferansı öncesi Millî Komisyon tarafından yürütülen hazırlıklar, UNESCO Genel Direktörü seçimleri, Türkiye’nin 2017-2021 dönemi için 58 üye devletten oluşan UNESCO Yürütme Kurulu adaylığı süreci değerlendirildi ve Sivas’ın UNESCO çalışma ve süreçlerine katılımı konularında Sayın YILMAZ’a bilgi arz edildi. Yerel yöneticiler tarafından Sivas ilinin doğal ve kültürel mirasları konusunda sunumlar yapıldı.
Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN tarafından verilen öğle yemeğinin ardından UNESCO ve Sivas Çalıştayı gerçekleştirildi. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme ve bu kapsamda oluşturulan UNESCO Dünya Mirası Listesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri, Uluslararası Yerbilimleri ve Jeoparklar Programı (IGGP) kapsamındaki UNESCO Jeoparkları, İnsan ve Biyosfer Programı (MAB) Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UCCN) gibi önemli liste ve ağlarda UNESCO’nun programları hakkında farkındalığın arttırılması ve yerel yönetimlerle işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Çalıştayın açılış konuşması UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI tarafından gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasının ardından UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, UTMK Jeolojik Miras ve Jeopark Alt Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Nazire ÖZGEN ERDEM, UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nevra ERTÜRK, UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü Program Uzmanı Dr. Özlem ADIYAMAN LOPES ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Çalıştaya UTMK Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas ili yerel yöneticileri, Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri katıldı. Katılımcılarla soru-cevap şeklinde yapılan değerlendirme bölümünün ardından toplantı sona erdi.

Toplantı programı için Tıklayınız.


Toplantı fotoğrafları için Tıklayınız.