UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ’u makamında ziyaret etti.

24.10.2017

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, Başkan Vekili Büyükelçi Hüseyin Avni BOTSALI, Yönetim Kurulu Üyeleri Aysun ARSLAN, Doç. Dr. Işın ÇELEBİ, Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI, UTMK Genel Kurul Üyesi Büyükelçi Lale ÜLKER, Yönetim Kurulu Gözlemci Üyeleri Ramazan ÇOKÇEVİK, Başak ÖNSAL DEMİR ve Zehra Azade SOYSAL, UTMK Genel Sekreter Vekili Sema AKMEŞE, UTMK Genel Sekreter Yardımcı Vekili Şule ÜRÜN, Sektör Uzmanları M. Aslı HETEMOĞLU ve İ. Tolga KORUCU’dan oluşan heyet 24 Ekim 2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ’u makamında ziyaret etti. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer ARISOY, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın KURT, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ ve Daire Başkanı Gökhan BOZKURTLAR’ın da aralarında bulunduğu bir heyet katıldı.
Sayın Bakan’a yapılan ziyaretin gündemini oluşturan konular arasında; 30 Ekim-14 Kasım 2017 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilecek olan 39. UNESCO Genel Konferansı, 2017-2021 Dönemi UNESCO Yürütme Kurulu seçimleri ve Türkiye’nin adaylığı, UNESCO Programlar, Ağ ve Listeleri, Türkiye’nin taraf olduğu ve olmadığı UNESCO Kültür Sözleşmeleri gibi konular yer almış olup, Millî Komisyon tarafından yürütülen güncel çalışmalar hakkında bilgi arz edildi.
Görüşme sonunda Sayın OĞUZ, Bakan KURTULMUŞ’a UTMK tarafından hazırlanan kitapları hediye etti ve UTMK heyetini kabul ettiği için kendisine teşekkür etti.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında