UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri Genişletilmiş İhtisas Komitesi Toplantısı “Arama Konferansı”

17.8.2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Türkiye perspektifini mevcut durum ve önerileri içeren bir rapor hazırlamakta olan UTMK Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi, bu kapsamda söz konusu raporun çıktılarını değerlendirmek üzere Arama Konferansı niteliğinde bir Genişletilmiş İhtisas Komitesi Toplantısı gerçekleştirmiştir.
17-18 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıya Doç. Dr. Işın ÇELEBİ başkanlığındaki Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi üyeleri, UTMK Genel Sekreterliği, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi temsilcileri katılmıştır.