UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörünün UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Ziyareti

13.6.2017

13 Haziran 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano ve BM Koordinasyon Müdürü Halide Çaylan UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’u ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Sayın Sollorano Birleşmiş Milletler sistemine ilişkin bilgi paylaşımında bulunurken Sayın OĞUZ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu yapısı ve çalışma alanları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunan kurumlar arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü ve Millî Komisyon Başkanı arasında diğer alanların yanı sıra, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Gündemi çerçevesinde kapsamlı bir işbirliğinin yapılabileceği ifade edildi. Görüşme sonunda her iki taraf gelecek dönemde işbirliğinin artırılması ve diyalog sürecinin hızlandırılması için temennilerde bulundu.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında