UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Etkinlikleri

 

Millî Komisyonumuz tarafından 25 Mart 2021 tarihinde “Göç Yönetişimi: Yeni Zorluklar ve Sürdürülebilir Çözümler” Webinarı gerçekleştirildi. Sosyal Dönüşüm Yönetimi (MOST) ve Göç İhtisas Komitesi faaliyeti olarak gerçekleştirilen Webinarda Avusturalya, Brezilya, İtalya ve Türkiye örnekleri ele alınarak göç yönetişimi değerlendirildi.

Açılış konuşmaları UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. M. Akif KİREÇCİ, IOM Türkiye Program Koordinatörü Tommaso DE CATALDO ve UNESCO Sosyal ve Beşerî Bilimler Sektörü Araştırma, Politika ve Öngörü Bölüm Şefi John CREWLEY tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Andrew GEDDES Avrupa’da Göç Yönetişimi: Krizin Normalliği başlıklı sunumunu; Doç. Dr. Catherina GOMES Asya-Pasifik’te Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Yaklaşımlar ve Zorluklar başlıklı konuşmasını; Doç. Dr. Ayselin YILDIZ ve Doç. Dr. Saime ÖZÇÜRÜMEZ Türkiye'de Göç Yönetişimi: Süregelen Yönetişim Konuları ve Gelişen Modeller başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Prof. Dr. André Luis RAMOS SOARES Göç Yönetişimi ve Güncel Yaklaşımlar: Brezilya Örneği başlıklı ve Prof. Dr. Fulvio ATTINA Göç Yönetişimde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar: İtalya Örneği başlıklı sunumlarını yaptı.

Katılımcıların sorularının panelistler tarafından yanıtlanması ve değerlendirmeyle birlikte kapanış gerçekleştirildi.


Toplantı Programı için Tıklayınız