UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Etkinlikleri

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından Akdeniz Üniversitesi ve Muş Alpaslan Üniversitesi iş birliğinde 25 Nisan 2022 tarihinde “IV. Bakım Sigortası Çalıştayı” gerçekleştirildi. Sosyal Dönüşüm Yönetimi (MOST) ve Göç İhtisas Komitesi faaliyeti olarak gerçekleştirilen Çalıştayda Almanya, İngiltere ve Japonya örnekleri üzerinden Bakım Sigortası konusu farklı açılardan değerlendirildi. Açılışı UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. M. Akif Kireçci tarafından gerçekleştirilen çalıştayda iki oturuma yer verildi.

İlk oturumun moderatörlüğünü Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi gerçekleştirdi. Oturumda Tokyo Metropolitan Gerontoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Tomoko Ikeuchi ve J.F. Oberlin Üniversitesi Gerontoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Hisao Osada “Japonya'nın Uzun Vadeli Bakım Sigortası Sistemi Uygulanmasında Günümüz Sorunları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Toyama Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Minako Nakabayashi ise “Toyama Şehri Önleyici Bakım Merkezinin Tanıtımı” başlıklı sunumunu yaptı. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ikuko Murakami Japonya’daki ‘Bakım Koodinatörü’ üzerine bilgiler sundu. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül ise ilk oturumu ve Çalıştayı genel olarak değerlendiren konuşmasını gerçekleştirdi.

İkinci Oturumun moderatölüğünü Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Başıbüyük gerçekleştirdi. London School of Economics Bakım Politikası ve Değerlendirme Merkezi Direktörü Dr. Jose-Luis Fernandez, “İngiltere'de Özel Uzun Vadeli Bakım Sigortası Fırsatlarının Önündeki Engeller: Diğer Ülkelerden Ne Öğrenebiliriz?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türken Çağlar ise “Bakım Sigortası: Almanya Örneği” başlıklı sunumunu yaptı.

Çalıştay, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ve Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Mehmet Efe konuşmaları ve genel değerlendirmeleriyle sona erdi.


first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img