UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Etkinlikleri

UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun 8-9 Mart 2015 tarihlerinde 
Şanlıurfa’da bulunan Suriye vatandaşlarının misafir edildiği kampları ziyareti

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu; UNESCO’nun sürdürülebilir barış, toplumlar ve kültürler arasında karşılıklı saygı ve değerbilirlik, herkes için eğitim, herkes için iletişim, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde tanımlanan temel insan hakları, kültürlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gibi konuları toplu göçlerin yarattığı sorunlar çerçevesinde yakından takip etmektedir. 

Bu kapsamda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Suriye sınırlarına yakın illerimizdeki çadır ve konteyner kentlerde devletimiz tarafından misafir edilen Suriye vatandaşlarının eğitim, kültürün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın ve çocuklar başta olmak üzere kırılgan gruplar üzerinde göçlerin yarattığı toplumsal sorunların değerlendirilmesi ve UNESCO’nun 38. Genel Konferansında Türkiye’nin sığınmacılara yönelik çalışmaları hakkında farkındalık oluşturmak suretiyle uluslararası toplumla paylaşılması, UNESCO’nun yakından ilgilendiği konularla ilgili gözlem ve görüşmeler yapmak; yerel yöneticilerle istişarelerde bulunmak amacıyla UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkan Vekili ve MOST ve Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi Başkanı Doç. Dr. M. Akif KİREÇCİ, UTMK MOST ve Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN, UTMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Aylin Görgün BARAN, UTMK Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ, UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL, UTMK Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEVER, UTMK İletişim İhtisas Komitesi Üyesi Dr. Hilmi BENGİ, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden, Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şebnem İNCESU, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Emir Gökhan BOZKURTLAR, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Suriye Koordinasyon Grubu Uzman Yardımcısı Selman IŞIK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığından Psikolog Fatma KARAGÖZ, Gaziantep Üniversitesinden Nur İNCETAHTACI ve UTMK Sektör Uzmanı Selenay YAKICI’dan oluşan bir heyetle 8 Mart 2015 tarihinde Şanlıurfa’da bulunan Harran Konteyner Kent Konaklama Tesisi ve Akçakale Süleyman Şah Çadır Kent Konaklama Tesisini Vali Yardımcısı Meral UÇAR, Harran Kaymakamı Selami YAZICI, Akçakale Kaymakamı Eyüp FIRAT v Şanlıurfa İl AFAD Müdürü Mahmut SÖNMEZ refakatinde ziyaret etmiştir. 

9 Mart 2015 tarihinde ise Şanlıurfa Valisi İzzettin KÜÇÜK Başkanlığında; UTMK Heyeti ve Şanlıurfa yerel yönetici ve temsilcilerinin katılımlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda açılış konuşmalarının ardından ilgili kurum temsilcilerince kamplara ilişkin bilgilendirici sunumlar yapılmış, bilgi paylaşımından sonra, konu soru cevaplarla basınla paylaşılmıştır.
Önümüzdeki süreçte ziyaretin raporlaştırılarak ilgililerle paylaşımı hedeflenmektedir.