UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Etkinlikleri

MOST Statüsü ve İşleyiş Kurallarının Revizesi için Çalışma Grubu Toplantıları

2016 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen MOST Hükûmetler Arası Konsey Büro Toplantısı kararı doğrultusunda MOST Statüsü ve İşleyiş Kurallarının revizesine ilişkin oluşturulan çalışma grubu 2016 yılı boyunca üç defa toplanmış ve toplantıları Çalışma Grubu Başkanlığını yürüten Doç. Dr. M. Akif KİREÇCİ takip etmiştir. Çalışma Grubu ilk toplantısını 25 Mayıs 2016 tarihinde Paris’te gerçekleştirmiştir ve toplantıda taslak oluşturulması önerilmiştir. Toplantı sonrası Hükûmetler Arası Konsey Başkan Yardımcıları taslak olarak hazırlanan belge hakkında gruplarıyla istişare yürütmüşlerdir. Çalışma Grubu değerlendirmeler toplandıktan sonra ikinci toplantısını 8 Haziran 2016 tarihinde Konsey Başkanı ve MOST Sekretaryasının katılımıyla gerçekleştirmiştir ve son toplantısını 7 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirerek Büro Toplantısına sunmak üzere taslakları tamamlamıştır ve taslak öneri Sekretaryaya iletilmiştir. Türkiye’yi temsilen Doç. Dr. M. Akif KİREÇCİ başkanlığında oluşturulan Çalışma Grubu böylelikle MOST Statüsü ve İşleyiş Kuralları kapsamındaki çalışmalarını sonuçlandırmıştır.