UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Doğa Bilimleri

UNESCO’nun Doğa Bilimleri Sektöründeki Ödül ve Burs Programları

UNESCO-Kalinga Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülü

UNESCO-Kalinga Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülünün amacı; ulusal, bölgesel ya da uluslararası olarak topluma, bilim, araştırma ve teknolojiyi yorumlamaya katkıda bulunan, yazar, editör, öğretim görevlisi, radyo/televizyon program yönetmeni ya da film yapımcısı gibi seçkin kariyere sahip kişilerin çabalarını ödüllendirmektir. Bu kişilerin, toplum refahının gelişmesinde, ulusların kültürel mirasının zenginleştirilmesinde ve insanlığın sorunlarının çözümünde; bilim, teknoloji ve araştırmanın rolü hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. Ödül UNESCO ilkeleriyle uyumlu olup Kurumun bilim farkındalığını artırma ve popülerleştirme programıyla ilişkilidir.

UNESCO-Kalinga Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülüne ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Tıklayınız.


UNESCO Sultan Qaboos Çevre Koruma Ödülü

UNESCO Sultan Qaboos Çevre Koruma Ödülü’nün amacı, çevre idaresi veya korunması alanında, UNESCO’nun uygulamaları, hedefleri ve stratejilerine uygun bir şekilde; sürdürülebilir turizm çalışmaları dâhil olmak üzere, çevresel ve doğal kaynak araştırmaları, çevre eğitimi ve öğretimi, bilgi materyalleri ve etkinlikler hazırlanmasıyla çevresel farkındalık oluşturmak gibi faaliyetler aracılığıyla Biyosfer Rezervleri, Doğal Dünya Mirası Alanları ve UNESCO Küresel Jeoparkları gibi korunmakta olan alanları geliştirmek ve yönetmek hedefi dâhilinde görev alan bireylerin, grupların, kurumların veya organizasyonların göstermiş oldukları üstün çabayı tanınır kılmaktır.

UNESCO Sultan Qaboos Çevre Koruma Ödülüne ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Tıklayınız.


UNESCO-Ekvator Ginesi Uluslararası Yaşam Bilimleri Araştırma Ödülü

UNESCO-Ekvator Ginesi Uluslararası Yaşam Bilimleri Araştırma Ödülünün amacı, insanın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yaşam bilimleri araştırmaları yapan bireyler, kurumlar veya sivil toplum kuruluşlarının proje ve etkinliklerini ödüllendirmektir. Bu ödülün hedefleri, UNESCO’nun temel programlarından yaşam bilimlerindeki araştırmaların teşvik edilmesi, yaşam bilimlerinde mükemmeliyet odaklı ağların oluşturulması ve insan yaşam kalitesinin geliştirilmesidir.

UNESCO-Ekvator Ginesi Uluslararası Yaşam Bilimleri Araştırma Ödülüne ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Tıklayınız.


UNESCO-MAB Genç Bilim İnsanları Ödülleri

MAB Genç Bilim İnsanları Ödülleri, UNESCO’nun İnsan ve Biyosfer (Man and the Biosphere, MAB)  Programı kapsamında disiplinler arası araştırma yürüten genç araştırmacıların biyosfer rezervleri kapsamındaki çalışmalarını teşvik etmeyi, genç bilim insanlarının bilgi ve deneyim paylaşımını desteklemeyi, genç bilim insanlarının Lima Eylem Planının uygulanmasına dâhil olmasını hedeflemektedir. Adayların ödüle başvururken, Lima Eylem Planındaki (LAP) öncelikleri ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini dikkate almaları beklenmektedir.   

UNESCO-MAB Genç Bilim İnsanları Ödüllerine ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Tıklayınız.


Michel Batisse Biyosfer Rezervleri Yönetimi Ödülü

Michel Batisse Biyosfer Rezervi Yönetimi Ödülü İnsan ve Biyosfer Programı Uluslararası Koordinasyon Konseyinde (MAB-ICC) Dr. Michel Batisse’in anısına Biyosfer Rezervlerinin yönetimiyle ilgili başarılı projeleri ödüllendirmek üzere Seville Stratejisinin tavsiyelerine uygun olarak iki yılda bir verilmektedir. Michel Batisse Biyosfer Rezervi Yönetimi Ödülüne sadece Dünya Biyosfer Rezervleri Ağında yer alan alanlarla ilgili ve tamamlanmış çalışmalarla başvuru yapılması mümkündür. Her ülkeden bir aday başvuruda bulunabilir.

Michel Batisse Biyosfer Rezervleri Yönetimi Ödülüne ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Tıklayınız.


Carlos J. Finlay UNESCO Mikrobiyoloji Ödülü

Carlos J. Finlay UNESCO Mikrobiyoloji Ödülü Küba Hükûmeti tarafından finanse edilmekte olup, araştırma ve geliştirme yoluyla mikrobiyoloji ve uygulamalarına (immünoloji, moleküler biyoloji ve genetik vb. dâhil olmak üzere) önemli katkılar sağlayan kişi, kurum, sivil toplum kuruluşu veya diğer kurumların çabalarını ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Ödüllendirilen çalışma iki ya da üç kişi tarafından gerçekleştirilmişse, ödül bu kişilere ortak verilir ve üçten fazla kişi tarafından paylaşılamaz. Bireysel öneri veya başvurular kabul edilmemektedir.

Carlos J. Finlay UNESCO Mikrobiyoloji Ödülüne ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Tıklayınız.


PhosAgro/UNESCO/IUPAC Yaşam İçin Yeşil Kimya Burs Programı

PhosAgro/UNESCO/IUPAC Yaşam için Yeşil Kimya Burs Programı, yeşil kimyanın 12 prensibini ilgilendirecek şekilde yenilikçi araştırma projelerinin uygulanmasının teşviki için Kimya veya ilgili diğer alanlarda Doktora (veya denkliği olan başka bir uzmanlık) derecesine sahip genç bilim insanlarının bir yıl içerisinde tamamlanabilecek araştırma projelerine verilmektedir.

PhosAgro/UNESCO/IUPAC işbirliği programı endüstri, tarım ve madencilikte kimyasal ürünlerin tasarımı, üretimi ve uygulanmasında tehlikeli maddelerin üretimi veya kullanımını ortadan kaldıran veya azaltan yenilikçi sürdürülebilir teknolojiler konusunda yeşil kimyanın merkezi rolüne dikkat çekmektedir. Yeşil kimyanın ortaya çıkardığı çözümler, yeni çevre dostu teknolojilere ve enerji tasarrufuna, ayrıca daha iyi sağlık hizmetlerine ve çevre kirliliğine karşı daha iyi korumaya yol açmaktadır. Bu çözümler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması için vazgeçilmez bir ön koşul teşkil etmektedir.

PhosAgro/UNESCO/IUPAC Yaşam İçin Yeşil Kimya Burs Programına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Tıklayınız.


L’ORÉAL-UNESCO “Bilim Kadınları İçin” Programı

UNESCO’nun iki küresel önceliğinden biri olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramının Doğa Bilimleri Sektörü kapsamındaki en güçlü örneklerinden birini UNESCO ve L’Oréal arasındaki işbirliği oluşturmaktadır. UNESCO ve L’Oréal Vakfı 20 yılı aşkın süredir, yarının küresel sorunlarının üstesinden gelmeye yönelik çalışmalarıyla bilime katkı sağlayan kadın araştırmacılara farklı programlarla destek vermektedir.

UNESCO ve L’Oréal, hızla yeni teknolojilerin gelişmesi, nüfusun yaşlanması ve biyolojik çeşitliliğin tehdit altında olması gibi küresel sorunlarla karşı karşıya olan kadın araştırmacıların toplumda büyük etkiye sahip olacağı ve geleceğin temellerini atacağına inanmaktadır.

UNESCO’nun “Bilim Kadınları İçin Programı” kapsamındaki burs/ödül programları aşağıda sunulmaktadır:

1- L’Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin Ödülleri, her yıl, beş seçkin bilim kadınına araştırmalarıyla topluma olan etkilerinden dolayı verilir.

2- L’Oréal-UNESCO Yükselen Yetenekler Bursu, 2000 yılından beri her yıl doktora yapan veya doktora sonrası 15 gelecek vadeden genç bilim kadınına uluslararası bilimsel işbirlikleri oluşturdukları ve kültürlerarası ağlar geliştirdikleri için verilir.

3- UNESCO Millî Komisyonlarının desteğiyle verilen L’Oréal-UNESCO Ulusal Bursları, dünya çapında bütün ülkelerde Bilim Kadınları İçin programının dayanak noktasını oluşturmaktadır.

L’ORÉAL-UNESCO Genç Bilim Kadınlarına Destek Programına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Tıklayınız.


UNESCO/Sürdürülebilir Enerji Geliştirilmesi Uluslararası Kategori 2 Merkezi (ISEDC) Burs Programı

UNESCO ve Rusya Federasyonu Sürdürülebilir Enerji Geliştirilmesi Uluslararası Kategori 2 Merkezi (ISEDC)  işbirliğinde yürütülmekte olan UNESCO/ISEDC Burs Programı kapsamında her yıl dört hafta süreyle Moskova’da bulunan Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Geliştirilmesi Kategori 2 Merkezinde (ISEDC) eğitim bursu verilmektedir.

Burs programının amacı, sürdürülebilir ve yenilebilir enerji alanında insan kaynaklarını geliştirmek ve kapasiteyi arttırmaktır. Adaylar UNESCO’nun stratejik hedefleri ve program öncelikleri doğrultusunda enerji ve sürdürülebilir kalkınma, enerji kaynaklarının ekolojik yönetimi, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretimi konularında çalışabilirler. Ekonomi alanında en az lisans mezunu olan adayların başvuruları kabul edilmekte olup, her ülkeden en fazla iki kişi başvurabilmektedir.  

UNESCO/Sürdürülebilir Enerji Geliştirilmesi Uluslararası Kategori 2 Merkezi (ISEDC) Burs Programına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Tıklayınız.


UNESCO’nun Doğa Bilimleri Sektöründeki ödül ve burs programları hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen Tıklayınız.