UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

MAB İzleme Grubu

UNESCO İnsan ve Biyosfer (MAB) Programı
 
İnsan ve Biyosfer Programı (Man and the Biosphere (MAB) Programme) insan ve çevre arasındaki ilişkiyi bilimsel bir tabanda değerlendiren hükûmetler arası bilimsel bir programdır.  1970’li yılların başında UNESCO tarafından başlatılan bu programın temel amacı insan ile doğal kaynak kullanımı arasında sürdürülebilir ve dengeli ilişkilerin kurulmasıdır. Bilim ve sürdürülebilir kalkınma ile ekonomi aracılığıyla doğal ve sosyal bilimlere ortak bir uygulama alanı oluşturur. Bu amaçla geliştirilen Biyosfer Rezervleri ve Biyosfer Rezervleri Ağı bu programın temel uygulama araçlarıdır.
MAB programı kapsamında geliştirilen bölgesel ağlar sayesinde biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kalkınma, sınır ötesi işbirliğinin teşvik edilmesi, kurumsal ve kişisel kapasite geliştirilmesi gibi konularda işbirliği desteklenmektedir.
Türkiye UNESCO MAB Programı’nın bir üyesidir. Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezervi Artvin İli Borçka İlçesi sınırları içerisinde yer alan Camili Yöresidir.
Türkiye MAB Programı kapsamında UNESCO’nun diğer programlarında olduğu gibi Avrupa grubu içerisinde yer almaktadır. MAB programının en büyük bölgesel faaliyeti iki yılda bir düzenlenen EuroMAB toplantılarıdır.
İspanya’nın Seville kentinde 1995 yılında düzenlenen Biyosfer Rezervleri Kongresi sonucunda “Seville Stratejisi ve Biyosfer Rezervleri Ağının Yasal Çerçevesi” hazırlanmıştır. Seville stratejisi, biyosfer rezervlerinin daha da geliştirilmesi için yürütülecek çalışmalar ve alınması gereken önlemler ile biyosfer rezervleri için küresel ağın kurulmasının genel prensiplerini içermektedir.
 
2008 yılında Madrid’de düzenlenen ve ülkemizin katkı verdiği III. Dünya Biyosfer Rezervleri Kongresi ise “Madrid Eylem Planı” adlı belgeyle sonuçlanmıştır. Seville Stratejisi’nin araçlarını kullanarak 21. yüzyılda sürdürülebilir kalkınmaya adanmış uluslararası alanlar olarak biyosfer rezervlerini öne çıkarmayı hedefleyen eylemler paketidir.
 
Biyosfer Rezervleri Ağı’nda 2016 yılı itibariyle 120 ülkeden 669 biyosfer rezervi bulunmaktadır.
Programın yönetimi MAB Uluslararası Eşgüdüm Konseyi (ICC) ile gerçekleştirilir. Anılan Konsey, iki yılda bir Genel Konferans ile seçilir. MAB ICC’de 34 üye devlet bulunmaktadır. 2009 yılında gerçekleştirilen UNESCO 35. Genel Konferansı’nda Türkiye MAB Uluslararası Eşgüdüm Konseyi üyeliğine seçilmiş ve 2009-2013 yılları arasında bu görevini icra etmiştir.

MAB Programı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Tıklayınız.
  
Biyosfer rezervleri için Tıklayınız.
 
Camili Biyosfer Rezervi hakkında detaylı bilgi edinmek için Tıklayınız.


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ: “CAMİLİ BİYOSFER REZERVİ” için Tıklayınız