UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

KÜRESEL ÖNCELİK OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Toplumsal cinsiyet eşitliği, 2008 yılından beri UNESCO’nun küresel önceliklerinden biri olarak yer almaktadır. Bu tarihten itibaren de UNESCO, Sekretaryası içindeki çalışmalarında ve Birleşmiş Milletler organlarını da içeren diğer paydaşları ile birlikte yaptıkları bütün program ve etkinliklerinde cinsiyet eşitliğini garanti ederek çalışmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği temel insan hakkıdır. Uluslararası onaylanmış olan kalkınma amaçlarının başarısı için de toplumsal cinsiyet eşitliği gerekli koşullardan biridir. Ancak hâlâ dünya üzerinde kadınlar, eğitime, uygun işe ve temel kaynak ve hizmetlere daha az ulaşabilmektedir.


UNESCO Vizyonu 

UNESCO’nun toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonu, Kadınlara Karşı Her türlü Ayrımcılığı Ortadan Kaldırma Sözleşmesi ve Pekin Beyannamesi ve Eylem Planı gibi uluslararası enstrümanlarla birlikte ilerlemektedir. Ayrıca, Post-2015 kalkınma çerçevesine ilişkin bilgilerden de yararlanmıştır.

UNESCO; Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler, Kültür, Bilgi ve İletişimi içeren beş program alanında güçlü temel amaçlarıyla öncülük eden, uzman BM organlarından biridir. Bu temel alanların her biri küresel toplumsal cinsiyet eşitliği gündeminin gelişmesi için önemli alanlardır. UNESCO’nun stratejik paydaşları ve ağları ile güçlendirilmiş mevcut alanları, norm ve standartlarla geliştirilmiş deneyimleri, uygulama ve geliştirme politikası için kapasite inşası; kadın hakları, kadın güçlendirmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için UNESCO’yu öncü iştirakçilerden biri yapmıştır.


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği nedir?

UNESCO için toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkek arasında eşit hakları, sorumlulukları ve fırsatları ifade etmektedir. Bu; hem kadınların hem erkeklerin çıkarları, ihtiyaçları ve önceliklerini dikkate almak ve kadın ve erkekler arasındaki grupların çeşitliliğini fark etmek anlamına gelmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği insan hakları ilkesi olup, sürdürülebilir ve insan merkezli kalkınma için önkoşul ve amacın kendisidir. 

UNESCO’nun Toplumsal Cinsiyet Önceliğinin temel amacı, yaşamın her alanında kadın ve erkeklere fırsat veren çevreler yaratmak için Kurumun yeteneklerini güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma ve barışın faydalarına katılarak katkı sağlamaktır. UNESCO ayrıca sürdürülebilir kalkınma ve barışa Kurumun katkılarının, küresel alanda kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği başarıları üzerinde olumlu ve kalıcı etkileri olmasını sağlayacağını vurguluyor.

*Metin http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/ GEAPweb.pdfadresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.


Audrey AZOULAY’in Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü Mesajı için Tıklayınız


Audrey Azoulay’ın Uluslararası Kız Çocukları Günü mesajı için Tıklayınız